עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

EFQM

רקע כללי
כמענה לצורכי המשק הישראלי ולצורכיהן של ארגונים ציבוריים וחברות תעשיות גדולות וקטנות, חתם מכון התקנים הישראלי הסכם שותפות עם הקרן האירופית לניהול איכות ה - EFQM.
הקרן מנהלת מערכת הכרה בינלאומית למצוינות ארגונית ומפעילה שיטה מדורגת להשתלבות ארגונים בתהליכי מצוינות.

מערכת המצוינות של EFQM
מערכת המצוינות של EFQM מבוססת על 8 ערכי יסוד, 9 קריטריונים ועל ה RADAR שמהווה
כלי לשיפור מתמיד.
תהליך המצוינות כולל תהליך של הערכה עצמית הבוחן את כלל הקריטריונים שעל פיהן נבחנת מצוינות עסקית.
דוגמת: מנהיגות, אסטרטגיה, עובדים, תהליכים, בעלי עניין ותוצאות . תוצאות הבחינה העצמית מהוות בסיס לשיפור באמצעות במגוון רחב של כלים ותוצאות השיפור ניכרות בזמן קצר יחסית (9 חודשים).
השימוש במודל מאפשר קבלת נתונים מארגונים מקבילים בעולם לצורך ביצוע בנצ'מרק ולצורך למידה, כתמיכה לתהליך המצוינות מספק מכון התקנים את מעטפת הידע שכוללת קורסים, הדרכות מידע והסמכות רשמיות מטעם הארגון האירופאי.

מטרות הקורס

 • להכשיר עובדים בארגון להוביל את תהליך המצוינות בארגונם
 • מתן הסמכה רשמית אירופאית למשתתפי הקורס שמהווה תנאי סף לכניסה למסלול המצוינות
 • להכיר את מודל המצוינות וכיצד ליישמו בארגון
 • לדעת לבצע הערכה עצמית באמצעות השאלון המהיר
 • לדעת לבצע תעדוף של נושאי שיפור ולהגדיר פרויקט שיפור
 • להבין את הקשרים בין הקריטריונים השונים ואת תרומתם למצוינות הארגון


מסע למצוינות - Journey To Excellence (J2E)
קורס ההסמכה מורכב מ- 2 ימי לימוד:

היום הראשון יתבסס על החומר הנלמד ויכלול:

 • הסבר כללי על מצוינות, מרכיביה והמרכיבים ההכרחיים לתהליך מתמשך
 • הסבר כללי על מסלול ההכרה האירופאי C2E
 • דיון על מה זה מציונות
 • בעלי העניין של הארגון-מיפוים, הבנת הציפיות שלהם והבנת צרכיהם
 • ערכי היסוד של המצוינות
 • הסבר על 9 הקריטריונים וכיצד הם פועלים
 • סקירה עצמית הסבר שיטת הביצוע והתוצרים הצפויים (מילוי שאלון מהיר)
 • הסבר על שיטת ה RADAR ,הסבר על שיטות תעדוף + סיכום יום א'


היום השני יתבסס על החומר הנלמד ויכלול:

 • חזרה כללית על 8 הערכים +9 הקריטריונים +הסקירה העצמית באמצעות השאלון המהיר + תעדוף פרויקטי שיפור
 • ניהול פרויקטי שיפור- שיטות שונות
 • הסבר על תפקיד הסוקר באתר, תכנית סקירה והקישור ל C2E
 • הסבר על מסלול ההכרה האירופאי ותהליכי הרישום אליו (המסלול בישראל + הסבר על נוהל הגשת פרויקטי שיפור לאישור
 • שיטות להטמעת הכלים שנלמדו בארגון כולל דוגמה ליישום בארגון
 • תכנון תכנית עבודה להטמעת ה- EFQM בארגון
 • הכנת תכנית עבודה ליישום בארגון "ליום שאחרי הקורס"


התועלות של התכנית לחברות המשתתפות

 • שיפור לאורך זמן של תוצאות עסקיות
 • ריכוז מאמצי השיפור בארגון תחת מעטפת אחת, בשפה אחת ובצורה שיטתית
 • התהליך מספק כלים לבניית מצוינות עסקית בקצב ובסדר עדיפויות התואם את יכולות הארגון
 • בנצ'מרק מול חברות מצטיינות בארץ ובעולם
 • זכייה בהכרה מוסמכת לרמת המצוינות אותה השיגה החברה


למועדי קורסים וטפסי הרשמה: לחץ כאן