עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

עריכת מבדקים

עורכי מבדקים פנימיים

במהלך הקורס נבין את תפישת ניהול האיכות, מהות דרישות תקן האיכות, תהליך עריכת המבדק וכן נתנסה בתכנון וביצוע מבדקים פנימיים: ייזום, תכנון, ביצוע, ניתוח הראיות, הערכת הממצאים, דיווח, ועריכת מעקב לפעולות מתקנות. הקורס יכלול ניתוחי אירועים, משחקי תפקידים וסימולציות של מצבים אופייניים במבדק, למשתתפים יועברו ידע וטכניקות לביצוע אפקטיבי ויעיל של מבדקים.

למידע נוסף על הקורס עורכי מבדקים פנימיים


עורכי מבדקים בכירים

עורך המבדק הבכיר אחראי לניהול הבקרה הניהולית החיונית להבטחת עמידה בדרישות אלו.
במהלך הקורס נבין את תפישת ניהול האיכות, תרגום דרישות תקן האיכות למבדק, תהליך עריכת המבדק וכן נתנסה בתכנון וביצוע מבדקים.

למידע נוסף על הקורס עורכי במדקים בכירים


השלמה לעורכי מבדקים בכירים

הצורך בעורכי מבדקים בכירים מתבטא בשנים האחרונות בהדגשת החשיבות והעומק של נושא המבדקים בארגונים השונים והדרישה לעורכי מבדקים המיועדים לבצע בין השאר מבדקי צד ב' – מבדקי ספקים.

למידע נוסף על הקורס השלמה לעורכי מבדקים בכירים


עורכי מבדקים פנימיים לתחום אבטחת מידע

במהלך הקורס נכיר את תפישת ניהול אבטחת המידע, מהות דרישות התקן בתחום הניהולי והטכנולוגי, תהליך עריכת המבדק וכן נתנסה בביצוע מבדקים פנימיים: ייזום המבדק, תכנונו, ביצועו, ניתוח הממצאים והראיות, הערכת הממצאים, דיווח ועריכת מעקב לפעולות מתקנות. הקורס יכלול ניתוחי אירועים, משחקי תפקידים וסימולציות של מצבים אופייניים במבדק, המשתתפים יקבלו ידע וטכניקות לביצוע אפקטיבי ושיטתי של מבדקים.

למידע נוסף על הקורס עורכי מבדקים פנימיים לתחום אבטחת מידע


עורכי מבדקים בכירים לתחום אבטחת מידע

במהלך הקורס נכיר את תפישת ניהול אבטחת המידע, מהות דרישות התקן בתחום הניהולי והטכנולוגי, תהליך עריכת המבדק וכן נתנסה בביצוע מבדקים פנימיים: ייזום המבדק, תכנונו, ביצועו, ניתוח הממצאים והראיות, הערכת הממצאים, דיווח ועריכת מעקב לפעולות מתקנות. הקורס יכלול ניתוחי אירועים, משחקי תפקידים וסימולציות של מצבים אופייניים במבדק, המשתתפים ירכשו ידע וטכניקות לביצוע אפקטיבי ושיטתי של מבדקים.

למידע נוסף על קורס עורכי מבדקים בכירים בתחום אבטחת מידע


עורכי מבדקים פנימיים למערכות ציוד רפואי

הקורס יכלול סקירת ריענון של דרישות ת"י ISO 13485, ניתוחי אירועים, משחקי תפקידים והדמיות (סימולציות) של מצבים אופייניים במבדק. למשתתפים יועברו ידע וטכניקות לביצוע אפקטיבי ויעיל של מבדקים.

למידע נוסף על קורס עורכי מבדקים פנימיים למערכות ציוד רפואי


עורכי מבדקים בכירים בתחום ציוד רפואי

במהלך הקורס נלמד את תהליך תכנון, ביצוע, עיבוד המידע, הכנת דוח המבדק ודיווח. נתנסה בתכנון ובביצוע של מבדקים לפי קווים מנחים לעריכת מבדקים שפורסמו בתקן ספציפי העוסק במבדקים, ת"י ISO 19011:2011.

למידע נוסף על קורס עורכי מבדקים בכירים לציוד רפואי


עורכי מבדקים פנימיים 14001, 18001

במהלך הקורס נסקור את מהות דרישות התקנים לניהול סביבתי וניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית. נלמד את תהליך עריכת המבדק הפנימי וכן נתנסה בתכנון וביצוע לפי תקן קווים מנחים לעריכת מבדקים.
הקורס יכלול ניתוחי אירועים, משחקי תפקידים וסימולציות של מצבים אופייניים במבדק. למשתתפים יועברו ידע וטכניקות לביצוע אפקטיבי ויעיל של מבדקים.

למידע נוסף על הקורס עורכי מבדקים פנימיים 14001, 18001


עורכי מבדקים פנימיים לת"י AS9100C לתעשיות התעופה, חלל וביטחוניות

ארגונים המיישמים את התקן לניהול איכות בתעשיות התעופה והביטחון AS9100C נדרשים להציג תהליך תכנון וביצוע מבדקים פנימיים המכסה את דרישות התקן, דרישות הלקוחות והתהליכים בארגון. ביצוע מבדק פנימי אפקטיבי העונה על דרישות התקן דורש מיומנות, כלים והכשרה מתאימה.

למידע נוסף על קורס עורכי מבדקים פנימיים בתחום התעופה