עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 258

ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל נחושת-ניקל-כרום

ELECTROPLATED COATINGS OF NICKEL PLUS CHROMIUM AND OF COPPER PLUS NICKEL PLUS CHROMIUM

ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל  נחושת-ניקל-כרום  תקן זה חל על ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל  נחושת-ניקל-כרום על מתכות ברזליות, על נחושת  .וסגסגותיה, על סגסוגות אבץ ועל אלומיניום וסגסגותיו  בתקן הובאו דרישות לגבי הסוגים השונים של שכבות  ,הניקל ושכבת הכרום כגון העובי, עמידות בשיחוק  הידבקות הציפוי וכו'. בתקן פורטו הסוגים החדישים של  .ציפוי ניקל וכרום  משטח מצופה  משטח עיקרי  משטח מדידה  משטח ההתיחסות  מנה  עובי מינימלי  נקודת שיתוך  מוצר מוגמר  עובי מקומי 

102.96 ₪ (88 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/04/1972
 • תאריך אישור מחדש
  08/01/2009
 • תאריך תיקון טעות
  01/01/1976
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 1823
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/04/1972
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 258 1957 01/04/1972

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION DR 2177 מבוסס על 1971
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION DR 2356 מבוסס על 1971
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION DR 2357 מבוסס על 1971
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION R 1456 מבוסס על 1970
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION R 1457 מבוסס על 1970
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION R 1462 מבוסס על 1970
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION R 1463 מבוסס על 1970
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION R 2064 מבוסס על 1971
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00258-00-0-1 01/11/1984 ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל נחושת-ניקל-כרום עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00258-00-0-1 01/11/1984 ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל נחושת-ניקל-כרום אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות TESTING
כרום CHROMIUM
מתכות ברזיליות FERROUS METALS
נחושת COPPER
ניקל NICKEL
סימון MARKING
ציפוי מתכת METAL COATINGS
ציפויים COATINGS
ציפויים אלקטרוליטיים ELECTROPLATED COATINGS
קורוזיה, שיתוך CORROSION
מוצר מוגמר
מנה
משטח ההתיחסות
משטח מדידה
משטח מצופה
משטח עיקרי
נקודת שיתוך
עובי מינימלי
עובי מקומי