עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 413 חלק 2.3

- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים מוגבהים לנוזלים ולגזים

DESIGN PROVISIONS FOR EARTHQUAKE RESISTANCE: NON- BUILDING STRUCTURES- ELEVATED TANKS AND VESSELS FOR LIQUIDS AND GASES

- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים  מכלים מוגבהים לנוזלים ולגזים  תקן זה דן בתכן של מכלים מוגבהים מעל פני הקרקע  :לאחסון נוזלים וגזים ושל המבנים התומכים אותם (הלן  מגדלים), כאשר מבנים אלה מהווים חלק בלתי נפרד  .מהמכל, או שתפקידם העקרי הוא לתמןך את המכל  מכלים ופריטי ציוד המותקנים בבניינים, או על גבי  מבנים שאין זה תפקידם העקרי לתמוך את המכלים, נחשבים  413 פריטי ציוד מכני, ועליהם חל התקן הישראלי ת"י  .(חלק 2.13 (יוכן בעתיד  נוסף על דרישות תקן זה חלות על המכלים והמגדלים גם  .2 הנחיות התקן הישראלי ת"י 413 חלק  מגדל 

מגדל מוטות  מגדל מוטות סדירים  מגדל מוטות לא סדירים  מגדל קליפה  מגדל מסגרת 

237.04 ₪ (202.6 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  19/03/2008
 • תאריך אישור מחדש
  11/02/2018
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5794
 • תאריך פרסום ברשומות
  10/04/2008
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 412
עומסים במבנים:עומסים אופייניים
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 413 חלק 2
תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים- כללי
ת"י 413 חלק 2.2
- תכן לעמידות ברעידות אדמה: מבנים הנדסיים מכלים על הקרקע לאחסון נוזלים
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 789
סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה
ת"י 940 חלק 1
תכן גאוטכני: גאוטכניקה וביסוס בהנדסה אזרחית
ת"י 1225 חלק 1
חוקת מבני פלדה : כללי
ת"י 1227 חלק 1
עומסים בגשרים: גשרי דרך
ת"י 4466 חלק 2
פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים
ת"י 4466 חלק 3
פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASCE AMERICAN SOCIETY FOR CIVIL ENGINEERING 7 מאוזכר 2005

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אחסנת גז GAS STORAGE
מכלי לחץ PRESSURE VESSELS
מכלים TANKS
רעידות אדמה EARTHQUAKES
תכן לעמידות ברעידות אדמה EARTHQUAKE RESISTANCE DESIGN
מגדל
מגדל מוטות
מגדל מוטות לא סדירים
מגדל מוטות סדירים
מגדל מסגרת
מגדל קליפה