עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

תקנה 1003

,(תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון 2001-התשס"א

,(תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון  2001-התשס"א  אצווה  המנהל  הספריה  הרשימה  חומר טעם וריח  חומר מסייע ייצור  ייצור  מטרה טכנולוגית  E מספר  מעבדה מוכרת  ספר השיטות  קובץ מפרטים של תוספי מזון  קודקס הכימיקלים למזון  שיווק  תוסף מזון  תוסף תזונה  תסחיב 

 • תאריך פרסום
  14/01/2001
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  קת 6084
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/02/2001
 • ועדה טכנית
  -
 • ועדה מרכזית
  -

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
תקנה 93024 1993 14/01/2001

תחילתן של תקנות אלו 6 חודשים מיום פרסומן למעט תקנה 6. תחילתה של תקנה 6 שנתיים מיום פרסומן של .תקנות אלו

מספר כותר מסמך
ת"י 1145
סימון מזון ארוז מראש
ת"י 1145
סימון מזון ארוז מראש
ת"י 1145
סימון מזון ארוז מראש
ת"י 1145
סימון מזון ארוז מראש
ת"י 1145
סימון מזון ארוז מראש
ת"י 1145
סימון מזון ארוז מראש

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

E מספר
אצווה
המנהל
הספריה
הרשימה
חומר טעם וריח
חומר מסייע ייצור
ייצור
מטרה טכנולוגית
מעבדה מוכרת
ספר השיטות
קובץ מפרטים של תוספי מזון
קודקס הכימיקלים למזון
שיווק
תוסף מזון
תוסף תזונה
תסחיב