עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 165

שיטות בדיקה של מוצרי חשמל

METHODS OF TESTING OF ELECTRICAL PRODUCTS

שיטות בדיקה של מוצרי חשמל  התקן דן בשיטות בדיקה של מוצרי חשמל שונים החוזרות  .בתקנים ישראליים שונים 

139 ₪ (118.8 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/07/1975
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  2
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 2147
 • תאריך פרסום ברשומות
  26/09/1975
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 165 1968 01/07/1975

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00165-00-0-1 01/11/1977 שיטות בדיקה של מוצרי חשמל עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00165-00-0-1 01/11/1977 שיטות בדיקה של מוצרי חשמל אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00165-00-0-2 01/07/1987 שיטות בדיקה של מוצרי חשמל עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00165-00-0-2 01/07/1987 שיטות בדיקה של מוצרי חשמל אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות TESTING
בדיקות חשמליות ELECTRICAL TESTING
דליקות FLAMMABILITY
חשמל ELECTRICITY
מכשירי חשמל ELECTRICAL COMPONENTS
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה