עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 2 חלק 6

שיטות לבדיקת צמנט:קביעת דקות הטחינה

METHODS OF TESTING CEMENT:DETERMINATION OF FINENESS

שיטות לבדיקת צמנט:קביעת דקות הטחינה  תחום זה מתאר שלוש שיטות לקביעת דקות הטחינה של צמנט  מיועדת רק להוכיח את(SIEVING METHOD) שיטת הניפוי  קיומם של חלקיקי צמנט גסים.שיטה זו מתאימה בעיקר  .לבדיקה ולבקרה של תהליך הייצור  מודדת (AIR JET SIEVING) שיטת הניפוי בסילון אוויר  את השאריות שנשארות בנפה ומתאימה בעיקר לחלקיקים  .העוברים בקלות בנפת בדיקה שגודל עינותיה 2 מ"מ  אפשר להשתמש בשיטה זו כדי לקבוע את התפלגות גודל  החלקיקים בצובר של חלקיקים קטנים מאוד.אפשר  להשתמש בשיטה זו במגוון של נפות מבחן בעלות גודלי 

.עינות שונים,למשל 63 מיקרומטר ו-90 מיקרומטר  מודדת את השטח הסגולי(BLAINE)שיטת חדירת האוויר  .מסה ביחס לשטח)בהשוואה לזה של דוגמת צמנט לייחוס)  קביעת השטח הסגולי מיועדת בעיקר לבדוק את עקביות  תהליך הטחינה של אותו מפעל.שיטה זו מאפשרת רק הערכה  .מוגבלת של תכונות הצמנט שבשימוש  הערה ייתכן כי שיטת חדירת האוויר לא תיתן תוצאות  .מובהקות בבדיקת צמנט המכיל חומרים דקים מאוד  שיטות הבדיקה בתקן זה חלות על כל מיני הצמנט  .המוגדרים בסדרת התקנים הישראליים ת"י 1 על חלקיה 

 • תאריך פרסום
  30/12/2011
 • תאריך אישור מחדש
  21/02/2017
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6368
 • תאריך פרסום ברשומות
  26/01/2012
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 2 חלק 6 2002 30/12/2011

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 196 זהה חלקית 2010

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה