עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 127 חלק 1

מבחני הסכמה לרתכים: ריתוך התכה - פלדות

QUALIFICATION TESTING FOR WELDERS: FUSION WELDING - STEELS

מבחני הסכמה לרתכים: ריתוך התכה - פלדות  תקן זה מפרט את הדרישות למבחני הסמכה לרתכים העוסקים  .בריתוך התכה של פלדות  התקן מביר קבוצת כללים טכניים עבור מבחן הסמכה שיטתי  לרתך, וכן מאפשר שמבחני ההסמכה יוכרו באופן אחיד ללא  .תלות בטיפוס המוצר, במקום, בבוחן או בגוף הבוחן  בעת עריכת מבחני ההסמכה לרתכים, בדגש הוא על יכולתו  של הרתך לתפעל ידנית את האלקטרודה, את ידית הריתוך  .או את מבער הריתוך, וכך ליצור ריתוך באיכות קבילה  תהליכי הריתוך שתקן זה דן בהם כוללים תהליכי ריתוך  .התכה ישניים או ממוכנים בחלקם 

תקן זה אינו דן בתהליכי ריתוך ממוכנים במלואם  ובתהליכי ריתוך אוטומטיים 

 • תאריך פרסום
  31/03/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 9539
 • תאריך פרסום ברשומות
  14/04/2021
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 127 חלק 1 2012 31/03/2021
מספר כותר מסמך
ת"י 2213
דרישות להוכחת כשירות של מפקחי ריתוך
ת"י 6189
,ריתוך - מחברים מרותכים בהתכה העשויים פלדה, ניקל טיטניום וסגסוגותיהם (למעט ריתוך באלומה) - רמות איכות לפגמים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
API American Petroleum Institute 570 מאוזכר -
API American Petroleum Institute 653 מאוזכר -
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 9606 זהה חלקית 2012

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(בדיקות (השכלה EXAMINATION (EDUCATION)
(קבלה (אישור ACCEPTANCE (APPROVAL)
בדיקות אישור APPROVAL TESTING
מערכות הבטחת איכות QUALITY ASSURANCE SYSTEMS
פלדה STEELS
ריתוך בקשת ARC WELDING
ריתוך התכה FUSION WELDING
רתכים WELDERS

לא קיימים מונחים לתקן זה