עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

מפרט 196

מנעול רב-בריחים ומנעול בעל בריח אורכי לדלת סובבת

MULTI-ARM LOCK AND LOCK WITH LENGHTHENED BOLT FOR HINGED DOOR.

מנעול רב-בריחים ומנעול בעל בריח אורכי לדלת סובבת  מפרט זה חל על מנעול חבוי בעל ארבעה בריחים לפחות  .ועל מנעול בעל בריח אורכי לדלת סובבת  המפרט חל על כל רכיבי המנעול  בריחי המנעול  לשון  מנגנון הפעלה  מנגנון נעילה  מנגנון מנעול  (קופסת מנגנון ההפעלה (קופסת המנעול  לוחיות המלבן  לוחיות הדלת  לוחית המנעול  לוחית נגדית  פחית מגן  חלקים גלויים  בריח אורכי 

42.94 ₪ (36.7 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/01/1996
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
 • תאריך פרסום ברשומות
  -
 • ועדה טכנית
  499
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
מפרט 196 1984 01/01/1996
מפרט 196 1985 01/01/1996
מפרט 196 1986 01/01/1996
מפרט 196 1987 01/01/1996
מפרט 196 1994 01/01/1996
מספר כותר מסמך
ת"י 101
מנעול חבוי לדלת סובבת
ת"י 785 חלק 10
צבעים ולכות:קביעת עובי הדוק
ת"י 785 חלק 14
צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב
ת"י 950
פרזול בניין- מנגנון גלילי למנעול- דרישות ושיטות בדיקה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 7972 מאוזכר 1990
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 7982 מאוזכר 1990

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אבזרי בטיחות SAFETY DEVICES
אמצעים נגד פריצה ANTI-BURGLAR MEASURES
דלתות DOORS
דלתות סובבות HINGED DOORS
כלי מתכת IRONMONGERY
מנעולים LOCKS
(קופסת מנגנון ההפעלה (קופסת המנעול
בריח אורכי
בריחי המנעול
חלקים גלויים
לוחיות הדלת
לוחיות המלבן
לוחית המנעול
לוחית נגדית
לשון
מנגנון הפעלה
מנגנון מנעול
מנגנון נעילה
פחית מגן