עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 26 חלק 2.3

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-דרגת הידוק

TESTING CONCRETE:FRESH CONCRETE-CONSISTENCY- DEGREE OF COMPACTABILITY

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-דרגת הידוק  תקן זה מתאר שיטה לקביעת סומך של בטון טרי  .באמצעות מדידת דרגת ההידוק  השיטה אינה ישימה לבדיקת סומך של בטון  :בעל תכונות אלה  בטון שגודל הגרגר המקסימלי של האגרגאט -  .שבו גדול מ-63 מ"מ  1.04-בטון שדרגת ההידוק שלו קטנה מ -  .1.46-או גדולה מ 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2012
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6539
 • תאריך פרסום ברשומות
  29/01/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 26 חלק 2.3 2006 31/12/2012
מספר כותר מסמך
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 12350 זהה חלקית 2009

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות TESTING
בטון CONCRETES
בטון טרי FRESH CONCRETE
הידוק COMPACTING
חומרי בנייה CONSTRUCTION MATERIALS
סומך CONSISTENCY

לא קיימים מונחים לתקן זה