עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 266

ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות

CADMIUM ELECTROLITIC COATINGS ON FERROUS METALS

ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות  תקן זה חל על ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על  ,מתכות ברזליות. בתקן הובאו דרישות לגבי עובי הציפוי  הידבקות הציפוי, חומרים זרים, הפסיבציה וכו'. בתקן  צוינו הסיכונים שברעילותם של ציפויי הקדמיום והשימוש  .בהם  משטח מצופה  משטח עיקרי  משטח מדידה  משטח התייחסות  עובי מקומי  עובי מינימלי  נקודת שיתוך  מוצר מוגמר  מנה 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/05/1972
 • תאריך אישור מחדש
  08/01/2009
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  2
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 1834
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/05/1975
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 266 1957 01/05/1972

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00266-00-0-1 01/11/1984 ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00266-00-0-1 01/11/1984 ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00266-00-0-2 01/03/1986 ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00266-00-0-2 01/03/1986 ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות TESTING
מתכות ברזיליות FERROUS METALS
סימון MARKING
ציפוי מתכת METAL COATINGS
ציפויים COATINGS
ציפויים אלקטרוליטיים ELECTROPLATED COATINGS
קדמיום CADMIUM
קורוזיה, שיתוך CORROSION
מוצר מוגמר
מנה
משטח התייחסות
משטח מדידה
משטח מצופה
משטח עיקרי
נקודת שיתוך
עובי מינימלי
עובי מקומי