עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 293

ידיות מתכת לדלתות סובבות

METAL HANDLES FOR HINGED DOORS

ידיות מתכת לדלתות סובבות  תקן זה חל על ידיות מתכת, המיועדות לשימוש במנעולים  חבויים המתאימים לתקן הישראלי ת"י 101, המותקנים  בדלתות סובבות המתאימות לבדרת התקנים הישראליים  . 23 ת"י  אחז  מוט הידית  משטח גלוי  אמצעי קביעה  תושבת הדסקה 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/11/1998
 • תאריך אישור מחדש
  24/07/2014
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4706
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/12/1998
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 293 1973 01/11/1998
ת"י 293 1976 01/11/1998
ת"י 293 1979 01/11/1998
מספר כותר מסמך
ת"י 101
מנעול חבוי לדלת סובבת
ת"י 258
ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל נחושת-ניקל-כרום
ת"י 785 חלק 14
צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב
ת"י 836
סגסוגות אבץ: נסכות ויצוקים בדפוסי קבע

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אלמנטים בקונסטרוקציות, חלקי מערכת מבנה CONSTRUCTION SYSTEM PARTS
דלתות DOORS
דלתות סובבות HINGED DOORS
ידיות HANDLES
כלי מתכת IRONMONGERY
מידות DIMENSIONS
מנעולים LOCKS
מתכתי METALLIC
אחז
אמצעי קביעה
מוט הידית
משטח גלוי
תושבת הדסקה