עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 26 חלק 7

TESTING CONCRETE: NON-DESTRUCTIVE TESTS OF HARDENED CONCRETE

תקן זה דן בשיטות בדיקה לא הורסות  :של בטון קשוי, כמפורט להלן (NON-DESTRUCTIVE TESTS)  ;בדיקת קשיות שטח הפנים באמצעות פטיש רתע -  ;בדיקת התנגדות לחדירה -  ;בדיקת חוזק השליפה -  ;בדיקת המהירות של התפשטות גל על-קולי -  ;בדיקת תכולת יוני כלור מסיסים בחומצה -  ;בדיקת העמידות לחדירת כלורידים -  ;(בדיקת עומק הקרבונציה (פחמות -  בדיקת הפרשי פוטנציאל חשמלי של זיון פלדה לא מצופה -  ;שבבטון בעקבות שיתוך  בדיקות להערכת המיקום, העומק והקוטר של פלדת הזיון -  ;הנמצאת בתוך בטון באמצעות מד-כיסוי אלקטרומגנטי 

;(GPR) בדיקת באמצעות מכם חודר קרקע -  בדיקת מהירות גלי אורך על-קוליים ועובי לוחות בטון -  .(IMPACT-ECHO) באמצעות שיטת הד הולם 

102.96 ₪ (88 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2014
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6973
 • תאריך פרסום ברשומות
  25/01/2015
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 26 חלק 7 1994 31/12/2014
מספר כותר מסמך
ת"י 2 חלק 2
שיטות לבדיקת צמנט: אנליזה כימית של צמנט
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 228 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C1152/C1152M-04 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C1202-12 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C803/C803M מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C805/C805M-13A מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C900-13A מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D6432-11 מאוזכר -
BS BRITISH STANDARDS INST. 1881 מאוזכר -
EN CEN 12504 מאוזכר -
EN CEN 13791 מאוזכר -
EN CEN 14630 מאוזכר -
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 1920 מאוזכר -

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות TESTING
בדיקות לא-הורסות NON-DESTRUCTIVE TESTING
בטון CONCRETE
בטון קשוי HARDENED CONCRETE
טכנולוגיית צמנט ובטון CEMENT AND CONCRETE TECHNOLOGY

לא קיימים מונחים לתקן זה