עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

תקנה 59005

1959-חוק שירותי הכבאות תשיט

1959-חוק שירותי הכבאות תשיט  כבאי מתנדב  רשות כבאות  רשות מקומית  שרותי כבאות 

 • תאריך פרסום
  01/08/1959
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  סח 290
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/08/1959
 • ועדה טכנית
  -
 • ועדה מרכזית
  -

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
כיבוי אש FIREFIGHTING
ציוד לכיבוי אש FIREFIGHTING EQUIPMENT
כבאי מתנדב
רשות כבאות
רשות מקומית
שרותי כבאות