עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1597

מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי

CLEAN AGENT AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS

מערכות כיבוי אש אוטומטיות בגז כיבוי  תקן זה כולל דרישות מינימום עבור מערכות כיבוי אש  בגז כיבוי בהצפה מלאה וביישום מקומי. התקן אינו חל  על מערכות כיבוי אש המשתמשות בפחמן דו-חמצני או במים  כאמצעי עיקרי לכיבוי, והנידונות במסמכים אחרים של  .NFPA 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  30/12/2019
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 8631
 • תאריך פרסום ברשומות
  12/01/2020
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1597 2009 30/12/2019

סעיף 4.3.4.2 יכנס לתוקף 18 חודשים מיום פרסומו של תקן זה ברשומות

מספר כותר מסמך
תקנה 54001
1954-חוק החשמל תשיד
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 2001 זהה חלקית 2018

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בחינה, פיקוח INSPECTION
בטיחות אש FIRE SAFETY
מטפים לכיבוי אש FIRE EXTINGUISHERS
ציוד לכיבוי אש FIREFIGHTING EQUIPMENT
תחזוקה MAINTENANCE

לא קיימים מונחים לתקן זה