עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1068 חלק 2

חלונות:חלונות אלומיניום

WINDOWS: ALUMINIUM WINDOWS

חלונות:חלונות אלומיניום  תקן זה חל על חלונות מוגמרים עשויים אלומיניום  המיועדים להתקנה בבנינים,לרבות חלונות למטרות מיגון  במרחבים מוגנים דירתיים. התקן מפרט דרישות לגבי טיב  פרופילי האלומיניום וחיבוריהם  חלון מוגמר  משטח עיקרי 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/10/1994
 • תאריך אישור מחדש
  14/09/2021
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  5
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4260
 • תאריך פרסום ברשומות
  13/11/1994
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1068 1987 01/10/1994

:5 'הערה לגיליון תיקון מס .גיליון התיקון ייכנס לתוקף שנה מיום פרסומו ברשומות

מספר כותר מסמך
ת"י 325
(ציפויים אנודיים על אלומיניום (אילגון
ת"י 836
סגסוגות אבץ: נסכות ויצוקים בדפוסי קבע
ת"י 1068 חלק 1
חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
ת"י 1068 חלק 4
חלונות : חלונות פלדה
ת"י 1068 חלק 5
(PVC-U) חלונות: חלונות פוליוויניל כלורי קשיח
ת"י 4402 חלק 1.1
:פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים - 6063-פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו דרישות כלליות
ת"י 4402 חלק 1.2
:פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים - 6063-פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו סבולות צורה ומידה
תקנה 90020
(תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבנית מקלטים 1990-התש"ן

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01068-02-0-1 10/03/1996 חלונות:חלונות אלומיניום עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-02-0-1 10/03/1996 חלונות:חלונות אלומיניום אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-02-0-2 28/02/1997 חלונות:חלונות אלומיניום עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-02-0-2 28/02/1997 חלונות:חלונות אלומיניום אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-02-0-3 02/07/2000 חלונות:חלונות אלומיניום עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-02-0-3 02/07/2000 חלונות:חלונות אלומיניום אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-02-0-4 28/04/2011 חלונות:חלונות אלומיניום עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-02-0-5 30/04/2015 חלונות:חלונות אלומיניום עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אלמנטים בקונסטרוקציות, חלקי מערכת מבנה CONSTRUCTION SYSTEM PARTS
גימור FINISHES
חלונות WINDOWS
חלונות אלומיניום ALUMINIUM WINDOWS
צבעים PAINTS
ציפויים COATINGS
ציפויים אנודיים ANODIC COATING
חלון מוגמר
משטח עיקרי