עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

ת"י 28000

מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה-מפרט דרישות

,תקן זה מפרט את הדרישות לגבי מערכת ניהול אבטחה לרבות ההיבטים הקריטיים להבטחת אבטחתה של שרשרת האספקה.ניהול אבטחה קשור להיבטים רבים אחרים של ניהול עסקים.היבטים אלה כוללים את כל הפעילויות ,המבוקרות על ידי ארגונים או המושפעות מהם והמשפיעות על אבטחת שרשרת האספקה.יש להביא בחשבון היבטים אחרים אלה באופן ישיר,כאשר הם משפיעים על ניהול האבטחה,לרבות הובלת הטובין לאורך .שרשרת האספקה תקן זה חל על ארגונים בכל הגדלים-החל בארגונים קטנים וכלה בארגונים רב-לאומיים-בתחומים של ייצור שירות,אחסון או הובלה

בכל שלבי הייצור או שרשרת :האספקה,שמטרותיהם כמפורט להלן ;א) להקים,להטמיע,לתחזק ולשפר מערכת ניהול אבטחה ;ב) להבטיח התאמה למידיניות ניהול האבטחה המוצהרת ;ג) להציג התאמה זו לגורמים אחרים ד) להשיג התעדה/רישום למערכת ניהול האבטחה ;שלהם מטעם צד שלישי המהווה גוף התעדה מוסמך או ה) להתחייב להתאמת הארגון לדרישות זה ולהצהיר .על כך ישנן הוראות חוק או תקנות העוסקות בחלק מן .הדרישות של תקן זה .אין הכוונה בתקן זה לדרוש הוכחת התאמה כפולה הבחירה בהתעדה מטעם צד שליש מאפשרת לארגונים להוכיח כי הם תורמים באופן משמעותי לאבטחת .שרשרת האספקה

 • תאריך פרסום
  28/09/2011
 • תאריך אישור מחדש
  27/06/2017
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6315
 • תאריך פרסום ברשומות
  07/11/2011
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  ניהול ואיכות

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 28000 זהה 2007

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אבטחה SECURITY
דרישות בטיחות SAFETY MEASURES
הובלה TRANSPORTATION
לוגיסטיקה LOGISTICS
מערכות הבטחת איכות QUALITY ASSURANCE SYSTEMS
ניהול MANAGEMENT
פעולות טיפול בחומרים MATERIALS HANDLING OPERATIONS
שינוע חומרים MATERIALS HANDLING

לא קיימים מונחים לתקן זה