עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 466 חלק 5

חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות חוקת הבטון: תקרות מטבלות חלולות טרומות ודרוכות חוקת הבטון: תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות .חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות חוקת הבטון: תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות

CONCRETE CODE:PRECAST PRESTRESSED HOLLOW CORE SLAB FLOORS

חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות  תקן זה דן בתכן ובייצור של תקרות עשויות טבלות  טרומות חלולות דרוכות,להלן "טבלות חלולות" או  .רכיבים",ובתכן של שילוב הטבלות החלולות במבנה"  .51.1 הדרישות הכלליות לטבלות חלולות מפורטות בסעיף  אין תקן זה חל על תקרות, המיועדות לעמוד בהעמסות  .דינמיות בעיקרן 

174.1 ₪ (148.8 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/12/1987
 • תאריך אישור מחדש
  01/11/2009
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  4
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 3537
 • תאריך פרסום ברשומות
  07/03/1988
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין
מספר כותר מסמך
ת"י 3
אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 466 חלק 2
חוקת הבטון: רכיבים
ת"י 466 חלק 3
חוקת הבטון: בטון דרוך
ת"י 466 חלק 4
חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה קובץ
תקן 00466-05-0-1 01/07/1990 חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות עברית הורדה
תקן 00466-05-0-2 01/07/1995 חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות עברית הורדה
תקן 00466-05-0-3 09/09/1996 חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות עברית הורדה
תקן 00466-05-0-4 31/10/2004 חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות עברית הורדה
תאור בעברית תאור באנגלית
STRUCTURAL MEMBERS
בטון CONCRETES
בטון דרוך PRESTRESSED CONCRETE
בטון טרום PRECAST CONCRETE
בטון מזוין REINFORCED CONCRETE
בנייה, מבנה CONSTRUCTION
חלקים טרומיים PREFABRICATED PARTS
רצבת לוחות חלולים HOLLOW SLAB FLOORS
רצפה FLOORS

לא קיימים מונחים לתקן זה