עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1923

עבודות בטון ייצוק באתר

CAST IN SITU CONCRETE WORKS

עבודות בטון ייצוק באתר  ,תקן זה דן במערכות וברכיבים מבטון ומבטון מזוין  הנוצקים באתר ומהווים חלק מן הבניין. בתוספת דרישות  ייחודיות ולפי שיקולי התכן, התקן ישים גם להקמת  מבנים הנדסיים. תקן זה מפרט דרישות כלליות, דרישות  לגבי טיב המוצרים והחומרים ודרישות התייחסות  למסמכי התכן, ומתאר שיטות בדיקה במהלך העבודה  ובסיומה. התקן אינו חל על: יצור רכיבי בטון טרומים  .והרכבתם, עבודות בטון דרוך, עבודות בטון קל  מוצר בטון טרומי  רכיב בטון טומי  עובי בטון הכיסוי לזיון  (כיסוי מתוכנן (נומינלי  כיסוי אמיתי  טיפוס הבטון  תבניות  מידות בסיסיות 

(מידה מתוכננת (נומינלית  מידה למעשה  דיוק  סטייה  דיוק המידות בייצור  קיים  משך חיי שירות  משך חיי שירות מתוכנן  תנאי סביבה  חוזק אופייני  חוזק ישיר 

205.92 ₪ (176 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  27/02/2003
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  29/05/2003
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5169
 • תאריך פרסום ברשומות
  24/03/2003
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין
מספר כותר מסמך
ת"י 3
אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 26 חלק 3
-בדיקות בטון:דוגמות בטון לבדיקת חוזק צורה,מידות,הכנה ואשפרה
ת"י 26 חלק 6
,בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן
ת"י 26 חלק 7
בדיקת בטון:בדיקות לא הורסות של בטון קשוי
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
ת"י 127 חלק 2
מבחני הסמכה לרתכים:ריתוך התכה - אלומיניום וסגסוגת אלומיניום
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 466 חלק 3
חוקת הבטון: בטון דרוך
ת"י 789
סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה
ת"י 904 חלק 1
טפסות לבטון: עקרונות
ת"י 904 חלק 2
טפסות לבטון: תומכות שחילות
ת"י 1139 חלק 1
פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי
ת"י 1139 חלק 2
פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים (פת"ם) - דרישות ,בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה בדיקות
ת"י 1139 חלק 3
פיגומים:פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים
ת"י 1205
מתקני תברואה: כללי
ת"י 1735 חלק 1
פלדה לדריכת בטון: דרישות כלליות
ת"י 4466 חלק 2
פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים
ת"י 4466 חלק 3
פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים
ת"י 4466 חלק 5
פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים
ת"י 5450
בידוד תרמי- שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים
ת"י 9000
מערכות ניהול איכות - מושגי יסוד, מונחים והגדרות
ת"י 9001
מערכות ניהול איכות - דרישות
תקנה 65007
1965-תוק התכנון והבניה תשכה
תקנה 70010
-תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970
תקנה 70011
1970 - פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C 156 מאוזכר 1998
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C 171 מאוזכר 1979
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C 309 מאוזכר 1998

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
באתר IN-SITU
בטון מזוין REINFORCED CONCRETE
מבנים STRUCTURES
(כיסוי מתוכנן (נומינלי
(מידה מתוכננת (נומינלית
דיוק
דיוק המידות בייצור
חוזק אופייני
חוזק ישיר
טיפוס הבטון
כיסוי אמיתי
מוצר בטון טרומי
מידה למעשה
מידות בסיסיות
משך חיי שירות
משך חיי שירות מתוכנן
סטייה
עובי בטון הכיסוי לזיון
קיים
רכיב בטון טומי
תבניות
תנאי סביבה