עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 26 חלק 2.4

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקה בשולחן זרימה

TESTING CONCRETE:FRESH CONCRETE-CONSISTENCY- FLOW TABLE TEST

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקה בשולחן זרימה  תקן זה מתאר שיטה לקביעת סומך של בטון טרי  בשולחן זרימה(FLOW) באמצעות מדידת זרית הבטון  .(FLOW TABLE)  ,(SCC)השיטה אינה ישימה לבטון המתהדק מעצמו  לבטון מוקצף,לבטון ללא אגרגאט דק (א) ולבטון שגודל  .הגרגר המקסימלי של האגראט שבו גדול מ-63 מ"מ  :הערה  הבדיקה בשולחן זרימה ישימה לבטון בעל סומך  .המתאים לערכי זרימה שבין 340 מ"מ ל- 600 מ"מ  מעבר לערכים קיצוניים אלה הבדיקה בשולחן זרימה  עלולה להיות לא מתאימה,ויש להביא בחשבון שיטות  .אחרות לקביעת הסומך 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2012
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6539
 • תאריך פרסום ברשומות
  29/01/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 26 חלק 2.4 2006 31/12/2012
מספר כותר מסמך
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 12350 זהה חלקית 2009

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות TESTING
בטון CONCRETES
בטון טרי FRESH CONCRETE
חומרי בנייה CONSTRUCTION MATERIALS
סומך CONSISTENCY

לא קיימים מונחים לתקן זה