עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

ת"י 17100

שירותי תרגום - דרישות עבור שירותי תרגום

תקן זה מפרט דרישות עבור תהליכי הליבה, המשאבים והיבטים אחרים החיוניים לאספקת שירות תרגום ראו סעיף 2.1.2) איכותי העומד ,TRANSLATION) .בדרישות ישימות יישם תקן זה גם מספק אמצעים שבעזרתם יכול ספק שירותי להדגים תאימות של שירותי תרגום (TSP) התרגום ספציפיים לתקן זה, ואת יכולת התהליכים והמשאבים ]שלו לספק שירות תרגום שיעמוד בדרישות הלקוח .ובדרישות ישימות אחרות דרישות ישימות יכולות לכלול את דרישות הלקוח, את דרישות ספק שירותי התרגום, את הדרישות של הכללים של כל תעשייה רלוונטית, את הדרישות במדריכ

ם של .כללי המקצוע הטובים או את דרישות החקיקה

 • תאריך פרסום
  31/10/2017
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7648
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/12/2017
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  ניהול ואיכות

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 17100 זהה 2015
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה קובץ
תקן 17100-00-0-1 30/04/2018 שירותי תרגום - דרישות עבור שירותי תרגום עברית הורדה
תאור בעברית תאור באנגלית
חוזים CONTRACTS
יחסי צרכן ספק CONSUMER-SUPPLIER RELATIONS

לא קיימים מונחים לתקן זה