עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1498 חלק 7

מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול

PLAYGROUND EQUIPMENT: GUIDANCE ON INSTALLATION, INSPECTION, MAINTENANCE AND OPERATION

מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה  ולתפעול  תקן זה מספק הדרכה לגבי ההתקנה, הבחינה, התחזוקה  וההפעלה של מתקנים למגרשי משחקים, לרבות פריטי עזר  .כגון שערים, גדרות וחיפוי משטחים 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  29/03/2006
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  3
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 5518
 • תאריך פרסום ברשומות
  10/04/2006
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1498 חלק 1 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 2 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 3 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 4 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 5 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 6 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 7 2003 10/04/2006

גיליון תיקון מס' 3 מפברואר 2010 יכנס לתוקף בתאריך 6070 9 במרס 2010. דחיית הכניסה לתוקף פורסמה בי"פ .2010 בתאריך 14 במרס

מספר כותר מסמך
ת"י 1498 חלק 8
מתקנים למגרשי משחקים וחיפוי משטחי המגרשים: מגרש המשחקים
תקנה 53001
1953 - חוק התקנים תשיג
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 1176-7 זהה חלקית 1997
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01498-07-0-1 04/08/2008 מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01498-07-0-2 16/07/2009 מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01498-07-0-3 03/02/2010 מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
הגדרות DEFINITIONS
הוראות שימוש INSTRUCTIONS FOR USE
העמדה,בנייה,הקמה ERECTION
מיתקנים למגרש משחקים PLAYGROUND EQUIPMENT
סימון MARKING
תחזוקה MAINTENANCE

לא קיימים מונחים לתקן זה