עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 466 חלק 3

חוקת הבטון: בטון דרוך

CONCRETE CODE: PRESTRESSED CONCRETE

חוקת הבטון: בטון דרוך  תקן זה דן בתכן ובביצוע של רכיבים, מבנים או חלקי  מבנים עשויים בטון דרוך (ראו 1.4.03) המקיימים את  :כל התנאים שלהלן גם יחד  דרוכים בפלדת דריכה, בין בדריכת-אחר (ראו -  30.4.4) ובין בדריכת-קדם (ראו 30.4.5); באמצעות  30.4.4.1 מיתרים דרוכים דבוקים לבטון (ראו  ו-30.4.5) או שאינם דבוקים לבטון (ראו  .(30.4.4.2  מתוכננים לפעולת עומסים סטטיים ועומסים -  .(סטטיים שקילים (אקוויוולנטיים 

374.98 ₪ (320.5 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/03/2017
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7504
 • תאריך פרסום ברשומות
  11/05/2017
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

:הערה ,3 החל מיום פרסום תקן ישראלי זה, ת"י 466 חלק ברשומות, יהיו בתוקף במשך שנתיים הן תקן ישראלי זה במהדורתו החדשה והן התקן הישראלי במהדורתו הישנה .(מיולי 1987 (לרבות גיליון התיקון שלו בתום תקופה זו יהיה בתוקף התקן הישראלי במהדורתו .החדשה בלבד

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 26 חלק 3
-בדיקות בטון:דוגמות בטון לבדיקת חוזק צורה,מידות,הכנה ואשפרה
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 466 חלק 2
חוקת הבטון: רכיבים
ת"י 466 חלק 4
חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום
ת"י 466 חלק 5
חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות
ת"י 904 חלק 1
טפסות לבטון: עקרונות
ת"י 904 חלק 2
טפסות לבטון: תומכות שחילות
ת"י 1735 חלק 1
פלדה לדריכת בטון: דרישות כלליות
ת"י 1735 חלק 2
פלדה לדריכת בטון: תילים משוכים בקר
ת"י 1735 חלק 4
פלדה לדריכת בטון: גדילים
ת"י 1735 חלק 5
פלדה לדריכת בטון: מוטות פלדה מעורגלים בחם מעובדים או לא מעובדים
ת"י 4466 חלק 2
פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים
ת"י 4466 חלק 3
פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים
ת"י 4466 חלק 4
פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות
ת"י 9001
מערכות ניהול איכות - דרישות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 3350 מאוזכר -
EN CEN 934 מאוזכר -
FIP INT FED FOR THE DEVELOPMENT OF CONCRETE. 1 מאוזכר 1986
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 6934 מאוזכר -
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00466-03-0-1 29/09/2019 חוקת הבטון: בטון דרוך עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בטון דרוך PRESTRESSED CONCRETE
בטון טרום PRECAST CONCRETE
בטון למבנים STRUCTURAL CONCRETE
בטון מזוין REINFORCED CONCRETE
בניינים BUILDINGS
מוצרי בטון CONCRETE PRODUCTS

לא קיימים מונחים לתקן זה