עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 26 חלק 2.2

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקה בשיטת ויבי

TESTING CONCRETE:FRESH CONCRETE-CONSISTENCY- VEBE TEST

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקה בשיטת ויבי  תקן זה מתאר שיטה לקביעת סומך של בטון טרי  .(VEBE) באמצעות מדידת זמני הריטוט במד ויבי  השיטה אינה ישימה חבטון שגודל הגרגר המקסימלי  .של האגרגאט שבו גדול מ-63 מ"מ  השיטה אינה מתאימה למדידת סומך של בטון שזמן  הריטוט שלו במד ויבי קטן מ-5 שניות או  .גדול מ-30 שניות 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2012
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6539
 • תאריך פרסום ברשומות
  29/01/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 26 חלק 2.2 2006 31/12/2012
מספר כותר מסמך
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 12350 זהה חלקית 2009

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות TESTING
בדיקת ויבי VEBE TEST
בטון CONCRETES
בטון טרי FRESH CONCRETE
חומרי בנייה CONSTRUCTION MATERIALS

לא קיימים מונחים לתקן זה