עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

ת"י 10000

מערכת ניהול אחריות חברתית

1.1. כללי ,תקן זה קובע דרישות למערכת ניהול אחריות חברתית :הכוללות א. הקמת מערכת אפקטיבית, המתייחסת לניהול סיכונים ,והזדמנויות בהיבטים חברתיים, סביבתיים וכלכליים ;ולהפעלתה תוך מגמה של שיפור מתמיד ב. זיהוי היקפם של נושאים שיש לטפל בהם במסגרת ;מערכת ניהול האחריות החברתית .ג. מסגרת לבחינת העמידה בדרישות תקן זה 1.2. יישום כל הדרישות של תקן זה הן גנריות ומיועדות לחול על כל .הארגונים, ללא קשר לסוגם, גודלם ותחומי פעילותם

237.04 ₪ (202.6 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  22/04/2013
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6594
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/05/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  ניהול ואיכות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 10000 2007 22/04/2013
מספר כותר מסמך
ת"י 14001
מערכות ניהול סביבתי- דרישות והנחיות לשימוש
ת"י 18001
מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה - דרישות
ת"י 31000
ניהול סיכונים:עקרונות וקווים מנחים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 26000 מאוזכר 2010

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אחריות חברתית SOCIAL RESPONSIBILITY
ארגונים ORGANIZATIONS
מפעלים ENTERPRISES
ניהול MANAGEMENT
ניהול אחריות חברתית SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT
סביבה ENVIRONMENT
קיימות SUSTAINABILITY
תנאי העסקה CONDITIONS OF EMPLOYMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה