עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 764

זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזית

HOSES FOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) IN VAPOR PHASE

זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזית  ,תקן זה חל על זרנוקים שקוטרם הפנימי המרבי 12.5 מ"מ  המיועדים להעברת גז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזית  ובטמפרטורה אופפת מרבית של 60 צ'. הזרנוקים שתקן זה  .חל עליהם אינם מיועדים לחיבור מכלי גפ"ם בלחץ ישיר  .תקן זה אינו חל על זרנוקים לריתוך  לחץ עבודה מרבי  קוטר מינימלי 

70.08 ₪ (59.9 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  22/12/2013
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 6734
 • תאריך פרסום ברשומות
  13/01/2014
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  פולימרים

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 764 2011 13/04/2014

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 413 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS G 154 מאוזכר -
BS BRITISH STANDARDS INST. 3212 מאוזכר 1991
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 11758 מאוזכר 1995
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 176 מאוזכר 2005
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 7326 מאוזכר -

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(גז פחמימני מעובה (גפ"מ LIQUEFIED PETROLEUM GASES
גומי RUBBER
גומי סינתטי SYNTHETIC RUBBER
גפ"מ LPG
זרנוקים FLEXIBLE PIPES
זרנוקים HOSES
חיבורי זרנוקים HOSE CONNECTORS
צינורות PIPES
צינורות גז GAS PIPES
צינורות גמישים FLEXIBLE TUBES
תרמופלסטי THERMOPLASTIC
לחץ עבודה מרבי
קוטר מינימלי