עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 985 חלק 1

אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני קול נישא באוויר

ACOUSTICS - RATING OF SOUND INSULATION IN BUILDING AND OF BUILDING ELEMENTS: AIRBORNE SOUND INSULATION

אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי  בניין: בידוד מפני קול נישא באוויר  :תקן זה  א) מגדיר ערכים כמותיים חד-מספריים עבור בידוד מפני  קול נישא באוויר בבניינים ובאלמנטי בניין כגון  ;קירות, רצפות, דלתות וחלונות  ב) מביא בחשבון את הספקטרומים השונים של רמת הקול של  מקורות רעש שונים, כגון מקורות רעש בתוך בניין  ;ותנועת כלי רכב מחוץ לבניין  ג) מספק כללים לקביעת ערכים כמותיים אלה על פי  התוצאות של מדידות הנערכות בפסי שליש אוקטבה, לפי  4 התקנים הישראליים ת"י 1034 חלק 3, ת"י 1034 חלק  .5 ות"י 1034 חלק 

הערכים הכמותיים החד-מספריים המתאימים לתקן זה  מיועדים לדרג את הבידוד מפני קול נישא באוויר ולפשט  .את ניסוח הדרישות האקוסטיות בתקנות התכנון והבנייה  הערכה חד-מספרית נוספת בהפרשים של 0.1 דציבל משמשת  .(לביטוי אי-ודאות (למעט תנאי ההתאמה של הספקטרום  הערכים המספריים הנדרשים עבור הערכים הכמותיים  החד-מספריים נקובים לפי הצרכים המשתנים. הערכים  הכמותיים החד-מספריים מבוססים על תוצאות של מדידות  .הנערכות בפסי שליש אוקטבה  עבור מדידות המעבדה הנערכות לפי התקנים הישראליים  ת"י 1034 חלקים 1, 3, 6, 8 ו-10, יש לחשב את הערכים  הכמותיים החד-מספריים על ידי שימוש בפסי שליש  .אוקטבה  דירוג תוצאות המדידות הנערכות בתחום תדרים רחב יותר  .ANNEX B-נידון ב 

 • תאריך פרסום
  31/03/2014
 • תאריך אישור מחדש
  23/11/2020
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6796
 • תאריך פרסום ברשומות
  04/05/2014
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 985 חלק 1 2010 31/03/2014
מספר כותר מסמך
ת"י 1034 חלק 3
-אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין מדידת בידוד קול נישא באוויר
ת"י 1034 חלק 4
אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין - בידוד קול נישא באורי
ת"י 1034 חלק 5
אקוסטיקה: מדידות באתר של בידוד קול בבניינים .ובאלמטי בניין - בידוד קול בחזיתות
ת"י 1034 חלק 9
אקוסטיקה: מדידות מעבדה ומדידות באתר של העברה באיגוף של קול נישא באויר, של קול הולם ושל קול ציוד שירות בבניין בין חדרים סמוכים -יישום עבור אלמנטים .כאשר לחיבור יש השפעה קטנה B מטיפוס
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 717 זהה חלקית 2013

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(רעש (סביבתי NOISE (ENVIRONMENTAL)
אלמנטים בקונסטרוקציות, חלקי מערכת מבנה CONSTRUCTION SYSTEM PARTS
אקוסטיקה ACOUSTICS
בידוד קול נישא באוויר AIRBORNE SOUND INSULATION
בניינים BUILDINGS
מדידות אקוסטיות ACOUSTIC MEASUREMENT
עוצמת קול SOUND INTENSITY
ערכים נקובים RATINGS

לא קיימים מונחים לתקן זה