עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 4466 חלק 3

פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים

STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE: RIBBED BARS

פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים  חלק זה של סדרת התקנים קובע דרישות טכניות עבור  .מוטות מצולעים המיועדים לשמש כזיון בבטון  :תקן זה חל על פלדה מסוגים אלה  ;(S400) 400-פ -  .(S400W) 400W-פ -  :הערה  בכינוי הפלדה מייצגת את ("S") "האות הראשונה "פ  ."במונח "פלדה לזיון בטון ("STEEL") "המילה "פלדה  שלוש הספרות שאחריה מייצגות את הערך האופייני  מייצגת פלדה "W" האות .REH המינימלי של גבול הכניעה  .(WELDABLE) המיועדת לריתוך  תקן זה חל על מוצרים המסופקים כמוטות ישרים, בין  שיוצרו כמוטות ישרים ובין שעובדו מסלילים. תקן זה חל 

.על הסליל, על המוט הישר ועל המוט שיושר מסליל  תהליך הייצור נתון לשיקול דעתו של היצרן כל עוד הוא  עומד בכל הדרישות כמפורט בתקן זה. התקן אינו חל על  מוטות פלדה מצולעים המיוצרים ממוצרים מוגמרים, כגון  .לוחות ופסי רכבת 

 • תאריך פרסום
  10/03/2013
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  2
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 6568
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/03/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 4466 חלק 3 1993 18/06/2013
ת"י 4466 חלק 3 2000 18/06/2013
ת"י 4466 חלק 3 2007 18/06/2013

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 6935 זהה חלקית 2007
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 04466-03-0-1 06/07/2015 פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 04466-03-0-1 06/07/2015 פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 04466-03-0-2 06/07/2015 פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 04466-03-0-2 06/07/2015 פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בטון מזוין REINFORCED CONCRETE
מוטות BARS
סלילים COILS
פלדה STEELS
פלדת זיון REINFORCING STEELS
פלדת מבנים STRUCTURAL STEELS

לא קיימים מונחים לתקן זה