עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 785 חלק 14

צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב

PAINTS AND VARNISHES: CROSS CUT TEST

צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב  תקן זה מתאר שיטה ניסיונית לקביעת העמידות של ציפוי  .צבע, לכה או מוצר דומה בפני הפרדה ממצע  כמו כן מאפשרת השיטה את קביעת העמידות של שכבות  .בודדות של ציפוי רב-שכבתי בפני הפרדתן זו מזו  מותר להשתמש לצורך הבדיקה בכל כלי חיתוך, שיתאים  לדרישות סעיף 1402. אפשר להשתמש בשיטה מכנית או  ידנית, בהתאם לגורמים כגון קלות ביצוע הבדיקה  .והחדירות הדרושה  .אם לא הוסכם אחרת, תבוצע הבדיקה בשיטה ידנית 

105.07 ₪ (89.8 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/04/1976
 • תאריך אישור מחדש
  08/02/2009
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 2227
 • תאריך פרסום ברשומות
  13/06/1976
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה
מספר כותר מסמך
ת"י 785 חלק 1
צבעים ולכות: דגימה
ת"י 785 חלק 2
צבעים ולכות: בחינה של מדגמים והכנתם לבדיקה
ת"י 785 חלק 3
צבעים ולכות: לוחות תקניים לבדיקת צבעים ולכות
ת"י 785 חלק 10
צבעים ולכות:קביעת עובי הדוק
ת"י 815
סרטי נייר לחיפוי דביקים מאליהם
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 2409 זהה חלקית 1972

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
LACQUERS
בדיקות TESTING
בדיקות הידבקות ADHESION TESTS
בדיקות מכניות MECHANICAL TESTING
בדיקת חיתוך שתי וערב CROSS-CUT TEST
לכות VARNISHES
צבעים PAINTS
ציפויים COATINGS

לא קיימים מונחים לתקן זה