עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1068 חלק 4

חלונות : חלונות פלדה

WINDOWS : STEEL WINDOWS

חלונות : חלונות פלדה  תקן זה חל על חלונות מוגמרים, עשויים פלדה, המיועדים  להתקנה בבניינים, לרבות חלונות למטרות מיגון במרחבים  .מוגנים דירתיים ובמקלטים  התקן מפרט דרישות לגבי טיב פרופילי הפלדה וגימור  החלונות, נוסף על הדרישות הנקובות בתקן הישראלי  . 1 1068 חלק  חלון מוגמר  משטח עיקרי 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/12/1998
 • תאריך אישור מחדש
  14/09/2021
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4719
 • תאריך פרסום ברשומות
  06/01/1999
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1068 חלק 4 1995 01/12/1998

:1 'הערה לגיליון תיקון מס .גיליון התיקון ייכנס לתוקף שנה מיום פרסומו ברשומות

מספר כותר מסמך
ת"י 313
פחי פלדה וסרטי פלדה מגולוונים על-ידי טבילה באבץ מותך בתהליך רציף
ת"י 785 חלק 10
צבעים ולכות:קביעת עובי הדוק
ת"י 785 חלק 12
צבעים ולכות: מדידת הברק האספקלרי של דוק צבעים לא-מתכתיים בזוויות 20, 60 ו-85 מעלות
ת"י 785 חלק 14
צבעים ולכות: בדיקת חיתוך שתי וערב
ת"י 918
ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל
ת"י 938 חלק 3
:לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים זכוכית בטיחות
ת"י 1068 חלק 1
חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
ת"י 1068 חלק 2
חלונות:חלונות אלומיניום
ת"י 4068 חלק 2
חלונות ותריסים מותקנים באתר : חלונות ביטחון .פנימיים במרחבים מוגנים
תקנה 90020 חלק 3
(תקנותההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים 1994-תיקון) התשנד)
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS A-780 מאוזכר 1993
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS A-792M מאוזכר 1997
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS B-117 מאוזכר 1997
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D-3363 מאוזכר 1992
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS G-53 מאוזכר 1996
BS BRITISH STANDARDS INST. 6497 מאוזכר 1991
BS BRITISH STANDARDS INST. 6830 מאוזכר 1987
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 18100-1 מאוזכר 1990
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01068-04-0-1 30/04/2015 חלונות : חלונות פלדה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אלמנטים בקונסטרוקציות, חלקי מערכת מבנה CONSTRUCTION SYSTEM PARTS
גילוון GALVANIZING
גימור FINISHES
חלונות WINDOWS
חלונות פלדה STEEL WINDOWS
צבעים PAINTS
ציפויים אורגניים ORGANIC COATINGS
חלון מוגמר
משטח עיקרי