עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 62471 חלק 2

:בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה הנחיות לדרישות ייצור הנוגעות לבטיחות קרינה אופטית שאינה קרינת לייזר

PHOTOBIOLOGICAL SAFETY OF LAMPS AND LAMP SYSTEMS: GUIDANCE ON MANUFACTURING REQUIREMENTS RELATING TO NON-LASER OPTICAL RADIATION SAFETY

:בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה  הנחיות לדרישות ייצור הנוגעות לבטיחות קרינה אופטית  שאינה קרינת לייזר  דוח טכני זה מהווה בסיס לדרישות לבטיחות קרינה  אופטית ממוצרים שאינם כוללים לייזר. דוח טכני זה  משמש כמדריך לפיתוח דרישות בטיחות בסדרת תקני מוצר  הייררכיים, ומסייע ליצרני מערכות תאורה לפרש מידע  .בנושא בטיחות המתקבל מיצרני נורות  :דוח זה מספק הנחיות עבור  ;דרישות להערכת בטיחות קרינה אופטית *  ;הקצאת אמצעי בטיחות *  .סימון בתווית של מוצרים *  דוח טכני זה אינו דן בדרישות בטיחות לחשיפה מכוונת 

לקרינה אופטית מציוד שיזוף, ממכשור לטיפול בעיניים  או מהתקנים (OPHTHALMIC INSTRUMENTS)  רפואיים/קוסמטיים אחרים שנושאי הבטיחות הייחודיים  .להם נידונים בתקנים המתאימים 

 • תאריך פרסום
  31/01/2013
 • תאריך אישור מחדש
  19/04/2021
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6555
 • תאריך פרסום ברשומות
  28/02/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה
מספר כותר מסמך
ת"י 60825 חלק 1
בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות
ת"י 60825 חלק 2
בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות מערכות תקשורת (OFCS) מבוססות סיבים אופטיים
ת"י 60825 חלק 3
בטיחות מוצרי לייזר:הנחיות לתצוגות ולמופעים משולבי לייזר
ת"י 60825 חלק 12
בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות בערכות תקשורת אופטית בחלל הפתוח המשמשות לשידור מידע
ת"י 62471
בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC/TR IEC TECHNICAL REPORT 62471 זהה חלקית 2009

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(תוצאים פיזיולוגיים (גוף האדם PHYSIOLOGICAL EFFECTS (HUMAN BODY)
דרישות בטיחות SAFETY MEASURES
הערכת סיכונים RISK ASSESSMENT
מנורות חשמל ELECTRIC LAMPS
מנורות חשמל LUMINAIRES
מערכות תאורה LIGHTING SYSTEMS
סיכוני אור LIGHT HAZARDS
קרינה RADIATION

לא קיימים מונחים לתקן זה