עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1337 חלק 3

מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מוקדי בקרה

BURGLAR ALARM SYSTEMS: CENTRAL STATIONS

מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מוקדי בקרה  תקן זה חל על מוקדי בקרה המיועדים לשרת מנויים  .מספר והמשמשים לקבלת אותות במקרה של שוד או פריצה 

 • תאריך פרסום
  01/02/1994
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4200
 • תאריך פרסום ברשומות
  10/03/1994
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה
מספר כותר מסמך
ת"י 755
תגובות בשרפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג
ת"י 1337 חלק 2
:מערכות אזעקה לגילוי פריצות הוראות התקנה בבתי עסק ובחצריהם והסמכת מתקינים
תקנה 54001
1954-חוק החשמל תשיד
תקנה 65007 חלק 9
חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 31) (תכנית לשימור 1991-אתרים) התשנא
תקנה 68003
1968-חוק רישוי עסקים תשכח
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ANSI American National Standards Institute NFPA 70 מאוזכר -
ANSI American National Standards Institute UL 611 זהה חלקית 1985
ANSI American National Standards Institute UL 611+AMDS. זהה חלקית 1992
ANSI American National Standards Institute UL 681 מאוזכר 1991

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אזעקה בשעת פריצה BURGLAR ALARMS
מערכות אזעקה ALARM SYSTEMS

לא קיימים מונחים לתקן זה