עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1498 חלק 2

מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות

PLAYGROUND EQUIPMENT: ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY REQUIREMENTS AND TEST METHODS FOR SWINGS

מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה  נוספות לנדנדות תלויות  תקן זה מפרט דרישות בטיחות נוספות לנדנדות תלויות  .המיועדות להתקנת קבע לשימוש ילדים 

102.96 ₪ (88 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  29/03/2006
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 5518
 • תאריך פרסום ברשומות
  10/04/2006
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1498 חלק 1 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 2 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 3 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 4 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 5 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 6 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 7 2003 10/04/2006
מספר כותר מסמך
ת"י 1498 חלק 1
מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 1176-1 מאוזכר 1998
EN CEN 1176-2 זהה חלקית 1998
EN CEN 1176-2 AMN 1 זהה חלקית 2003
EN CEN 1177 מאוזכר 1997

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
הגדרות DEFINITIONS
הוראות שימוש INSTRUCTIONS FOR USE
העמדה,בנייה,הקמה ERECTION
מיתקנים למגרש משחקים PLAYGROUND EQUIPMENT
סימון MARKING
תחזוקה MAINTENANCE

לא קיימים מונחים לתקן זה