עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 26 חלק 1

בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי

TESTING CONCRETE:SAMPLING OF FRESH CONCRETE

בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי  תקן זה דן בנטילת מדגמים מבטון טרי.התקן קובע  .את הכללים לנטילת המדגמים ולטיפול בהם  :כמו כן,התקן קובע דרישות לגבי  כמות הבטון שיש ליטול לצורך בדיקת תכונות -  ;הבטון הטרי והבטון הקשוי  המספר המינימלי של יציקות שיש ליטול מהן -  מדגמים והמספר המינימלי של מדגמים שיש ליטול,לצורך  .בדיקת חוזק הלחיצה של הבטון הנוצק  משאית ערבול  רכב הובלה  כלי מעביר  אצווה  מנת ייצור  יציקה  מדגם  דוגמת בדיקה  מפעל לייצור בטון  שלד 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/03/2011
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6236
 • תאריך פרסום ברשומות
  15/05/2011
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 26 חלק 1 2006 31/03/2011
ת"י 1239 חלק 1 1991 31/03/2011
מספר כותר מסמך
ת"י 26 חלק 2.1
בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקת שקיעה
ת"י 26 חלק 3
-בדיקות בטון:דוגמות בטון לבדיקת חוזק צורה,מידות,הכנה ואשפרה
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות TESTING
בטון CONCRETES
בטון טרי FRESH CONCRETE
חומרי בנייה CONSTRUCTION MATERIALS
שיטות דגימה SAMPLING METHODS
אצווה
דוגמת בדיקה
יציקה
כלי מעביר
מדגם
מנת ייצור
מפעל לייצור בטון
משאית ערבול
רכב הובלה
שלד