עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 836

סגסוגות אבץ: נסכות ויצוקים בדפוסי קבע

ZINC ALLOYS: INGOTS AND DIE CASTINGS

סגסוגות אבץ: נסכות ויצוקים בדפוסי קבע  תקן זה חל על סגסוגות האבץ, הן בצורת נסכות המיועדות  ליציקה בדפוס קבע, והן בצורת יצוקים שנוצקו בדפוסי  .7 קבע. התקן כולל שלוש סגסוגות: זמק 3, זמק 5 וזמק  בתקן פורטו דרישות לגבי הסימון וכו', וכן הנחיות  .לגבי התכונות המכניות 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/07/1972
 • תאריך אישור מחדש
  01/04/2020
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 1848
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/07/1972
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS E23 מאוזכר 1966
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS E27 מאוזכר 1964
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS E47 מאוזכר 1958
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS E8 מאוזכר 1969

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
MOULDING BOXES
אבץ ZINC
בדיקות TESTING
הבטחת איכות QUALITY ASSURANCE
הרכב כימי CHEMICAL COMPOSITION
יצוקים בדפוסי קבע - שם התקן DIE CASTINGS
יציקות CASTINGS
סגסוגות אבץ ZINC ALLOYS
קביעת תכולה DETERMINATION OF CONTENT
תכונות מכניות MECHANICAL PROPERTIES

לא קיימים מונחים לתקן זה