עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1337 חלק 6

מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה לדירות מגורים

BURGLAR ALARM SYSTEMS: HOUSEHOLD CONTROL UNITS

מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה לדירות  מגורים  תקן זה חל על יחידות הבקרה במערכות אזעקה המיועדות  ,להתקנה בדירות מגורים ובבתי עסק  מתח נמוך  מתח בטיחות נמוך מאד  I ציוד מסוג  II ציוד מסוג  1 טיפוס  2 טיפוס  טיפוס משולב  III ציוד מסוג 

 • תאריך פרסום
  01/12/1991
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 3973
 • תאריך פרסום ברשומות
  13/02/1992
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה
מספר כותר מסמך
ת"י 165
שיטות בדיקה של מוצרי חשמל
ת"י 950
פרזול בניין- מנגנון גלילי למנעול- דרישות ושיטות בדיקה
ת"י 1057
הדקי תחיבה
ת"י 1337 חלק 1
מערכות אזעקה לגילוי פריצות: יחידות בקרה ומערכות בקרה לבתי עסק
ת"י 1337 חלק 5
מערכות אזעקה לגילוי פריצות: גלאים
תקנה 54001
1954-חוק החשמל תשיד
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ANSI American National Standards Institute UL 1023 זהה חלקית 1985
ANSI American National Standards Institute UL 1023+AMDS. זהה חלקית 1988

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אזעקה בשעת פריצה BURGLAR ALARMS
מערכות אזעקה ALARM SYSTEMS
תנאי הפעלה,פעולה,ביצועים PERFORMANCE
1 טיפוס
2 טיפוס
I ציוד מסוג
II ציוד מסוג
III ציוד מסוג
טיפוס משולב
מתח בטיחות נמוך מאד
מתח נמוך