עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 5098

תכולת יסודות רדיואקטביים טבעיים במוצרי בנייה

CONTENT OF NATURAL RADIOACTIVE ELEMENTS IN BUILDING PRODUCTS

תכולת יסודות רדיואקטביים טבעיים במוצרי בנייה  תקן מפרט דרישות ושיטות בדיקה של תכולות היסודות  הרדיואקטביים הטבעיים במוצרי בנייה המכילים חומרים  מינרליים,והמשמשים לבניית חלקים של מעטפת הבניין  או אלמנטים בתוך החללים של בניינים המיועדים  ,לשהייה של בני אדם (לדוגמה,דירת מגורים,משרדים  .(בתי מלון,בתי חולים,מבני תעשייה וכדומה  התקן אינו דן בתכולת היסודות הרדיואקטביים הטבעיים  :במוצרים המפורטים להלן  חומרי גלם המשמים לייצור מוצרי בנייה,כגון אגרגטים-  ממקור טבעי וממקור מלאכותי,מוספים,חומרי מליטה 

;כמו צמנט,גבס וסיד)וחומרי לוואי תעשייתיים)  ,חומרים המשמשים חומר עזר בבניית השלד או חיפויו-  ,שמסתפ קטנה מ-1% מהמסה הכוללת של רכיבי השלד  שבה כלולים מעטפת הבניין והקירות הפנימיים,כגון  ;מוצרי הדבקה דקה בין רכיבים וטיט  ;מוצרי זכוכית-  מוצרים שאינם מינרלים,כגון מוצרי מתכת ,עץ-  ;ופלסטיק לסוגיהם  מיני בטון שנועדו לבניית יסודות בניינים או/וגם-  .מבנים שאינם מיועדים לשהיית בני אדם  :גיליון תיקון מס' 1 שינה את חלות תקן כלהלן  :המשפט השלישי יושמט, ובמקומו ייכתב  ,חומרים המשמשים חומרי עזר בבניית השלד או בחיפויו -  בתיקון או בשיפוץ הבניין, שמסתם קטנה מ-1% מהמסה  הכוללת של רכיבי השלד (שבה כלולים מעטפת הבניין  וקירות פנמיים, כגון מוצרי הדבקה דקה בין רכיבים  ,וטיט); או חומרי עזר בחלל המיועד לשהיית בני אדם  .שמסתם קטנה מ-2000 ק"ג  222 אמנציה של ראדון  אקטיביות  בטון יצוק באתר  חומרים מינרליים  חשיפה חיצונית  חשיפה פנימית  מדד הקרינה  מדד הקרינה הכוללת  מדד קרינה גמא  מוצר בנייה  מוצר חיפוי  מינרל  מנת ייצור  מסה מרחבית של מוצר  מסה משטחית של מוצר  מעבדה מאושרת  סף גילוי  סף כימות  עובי מוצר  ראדון  ריכוז האקטיביות 

139 ₪ (118.8 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2009
 • תאריך אישור מחדש
  07/03/2018
 • תאריך תיקון טעות
  31/05/2010
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6052
 • תאריך פרסום ברשומות
  21/01/2010
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 5098 2007 31/12/2009
ת"י 5098 2008 31/12/2009
ת"י 5098 2009 31/12/2009

הודעה בדבר תיקון טעות פורסמה בילקוט פרסומים .2010 י"פ 6103 בתאריך 1 ביולי ו"מ החליטה במסגרת התיקון בחוק והקמת הוועדוץ מחדש .לא להקים ועדה ייעודית לטיפול רק בתקן זה

מספר כותר מסמך
ת"י 5 חלק 1
בלוקי בטון: בלוקי קיר
ת"י 5 חלק 2
בלוקי בטון: בלוקים למילוי תקרת צלעות
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 26 חלק 3
-בדיקות בטון:דוגמות בטון לבדיקת חוזק צורה,מידות,הכנה ואשפרה
תקנה 53001
1953 - חוק התקנים תשיג

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 05098-00-0-1 22/01/2012 תכולת יסודות רדיואקטביים טבעיים במוצרי בנייה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בניינים BUILDINGS
חומרי בנייה BUILDING MATERIALS
חומרי בנייה CONSTRUCTION MATERIALS
חומרים רדיואקטיביים RADIOACTIVE MATERIALS
סכנות קרינה RADIATION HAZARDS
222 אמנציה של ראדון
אקטיביות
בטון יצוק באתר
חומרים מינרליים
חשיפה חיצונית
חשיפה פנימית
מדד הקרינה
מדד הקרינה הכוללת
מדד קרינה גמא
מוצר בנייה
מוצר חיפוי
מינרל
מנת ייצור
מסה מרחבית של מוצר
מסה משטחית של מוצר
מעבדה מאושרת
סף גילוי
סף כימות
עובי מוצר
ראדון
ריכוז האקטיביות