עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1225 חלק 1

חוקת מבני פלדה : כללי

STEEL STRUCTURES CODE: GENERAL

חוקת מבני פלדה : כללי  תקן זה דן בתכן ובביצוע בניינים, מבנים ורכיבים  עשויים מפלדה מעורגלת, בין שהם משמשים כמבנה קבע  ובין שהם משמשים כמבנה ארעי, כגון פיגומים, במות  .ותמיכות לטפסות  התקן והביצוע של נושאים, שלא פורטו בתקן זה אך  נכללים בתחומו, יהיו על פי תקן לאומי אחר, של מדינה  .החברה בארגון הבין-לאומי לתקינה  תקן זה אינו חל על רכיבים דקי דופן מעוצבים בקר ועל  מבני פלדה דרוכים. אם קיימת סתירה בין תקן זה לבין  .תקן אחר, קובעות דרישות תקן זה  מהנדס רשוי  מהנדס  מעבדה מאושרת  קבלן רשום  מנהל עבודה  חוזק אופייני  תסבולת  חוזק תכן 

עומס תכן  מצב גבולי  מקדמי בטיחות חלקיים  שיטת חישוב פלסטי  מומנט פלסטי  קריסה  מורכב  מכלל  רכיב  שיטה ניסויית  H חתך  I חתך  אורכי  צידי  ערך נומינלי  עיבור  עיוות  מסגרת מוחזקת 

322.1 ₪ (275.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/12/1998
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  29/05/2003
 • מספר גליונות תיקון
  2
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4732
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/03/1999
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1225 חלק 1 1991 01/12/1998
ת"י 1225 חלק 1 1992 01/12/1998

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 109
משקלים של חומרי בנייה ושל חלקי מבנה
ת"י 127 חלק 2
מבחני הסמכה לרתכים:ריתוך התכה - אלומיניום וסגסוגת אלומיניום
ת"י 412
עומסים במבנים:עומסים אופייניים
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 1026 חלק 2
סמלים של בדיקות לא הורסות
ת"י 1032 חלק 2
אישור נוהלי ריתוך : ריתוך קונסטרוקציות פלדה
ת"י 1226 חלק 2
סרטוטים למבנים: מבני פלדה
ת"י 1338
אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת
ת"י 1339
אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות .ופלדות עמידות בחום
ת"י 1340
אלקטרודות עשויות פלדת פחמן לריתוך בקשת מתכת מוגנת
ת"י 1508
פחי סיכוך צורתיים מפלדה
תקנה 58011
חוק המהנדסים והאדריכלים
תקנה 65007
1965-תוק התכנון והבניה תשכה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-387 מאוזכר 1987
BS BRITISH STANDARDS INST. 4604 מאוזכר 1982
BS BRITISH STANDARDS INST. 5400-3 מאוזכר 1982
BS BRITISH STANDARDS INST. 5950-1 מאוזכר 1990
BS BRITISH STANDARDS INST. 5950-5 מאוזכר 1991
CAN/CSA Canadian Standards Association A 23-3 מאוזכר 1994
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 8563-3 מאוזכר 1979
ENV european prestandard EUROCODE 3:1993-1-1 מאוזכר 1992
FEM FEDERATION EUROPEENE DE LA MALNUTENTION RULES FOR HOISTING מאוזכר 1982
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 10721-1 מאוזכר 1997
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 4952 מאוזכר 1981
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 630 מאוזכר 1980
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 8501-1 מאוזכר 1988
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 898-1 מאוזכר 1988
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 898-2 מאוזכר 1980
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION DIS 10721-2 מאוזכר 1996
SS STANDARDISERINGSKOMMISSIONEN I SVERIGE 05 5900 מאוזכר 1988
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01225-01-0-1 28/11/2002 חוקת מבני פלדה : כללי עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01225-01-0-2 04/02/2009 חוקת מבני פלדה : כללי עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
מבני פלדה STEEL STRUCTURES
מבנים STRUCTURES
תכן מבני פלדה DESIGN OF STEEL STRUCTURES
H חתך
I חתך
אורכי
חוזק אופייני
חוזק תכן
מהנדס
מהנדס רשוי
מומנט פלסטי
מורכב
מכלל
מנהל עבודה
מסגרת מוחזקת
מעבדה מאושרת
מצב גבולי
מקדמי בטיחות חלקיים
עומס תכן
עיבור
עיוות
ערך נומינלי
צידי
קבלן רשום
קריסה
רכיב
שיטה ניסויית
שיטת חישוב פלסטי
תסבולת