עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 26 חלק 2.1

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקת שקיעה

TESTING CONCRETE:FRESH CONCRETE-CONSISTENCY- SLUMP TEST

בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקת שקיעה  תקן זה מתאר שיטה לקביעת סומך של בטון טרי  .באמצעות בדיקת השקיעה(א)שלו  השיטה אינה ישימה לבדיקת סומך של בטון בעל תכונות  :אלה  בטון שהשקיעה שלו קטנה מ-10 מ"מ או גדולה-  ;מ-215 מ"מ  בטון שהשקיעה שלו ממשיכה להשתנות לאחר פרק זמן-  ;(של דקה אחת לאחר הרמת התבנית (הקונוס  בטון שגודל הגרגר המקסימלי של האגרגאט-  .גדול מ-40 מ"מ 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2012
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6539
 • תאריך פרסום ברשומות
  29/01/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 26 חלק 2.1 2006 31/12/2012
מספר כותר מסמך
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 12350 זהה חלקית 2009
EN CEN 206-1 מאוזכר 2000

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(חמיטה (שקיעה SLUMP
בדיקות TESTING
בטון CONCRETES
בטון טרי FRESH CONCRETE
חומרי בנייה CONSTRUCTION MATERIALS
סומך CONSISTENCY

לא קיימים מונחים לתקן זה