עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 26 חלק 2.6

בדיקות בטון:בטון טרי-תכולת אוויר-שיטת מד-לחץ

TESTING CONCRETE:FRESH CONCRETE-AIR CONTENT- PRESSURE GAUGE METHOD

בדיקות בטון:בטון טרי-תכולת אוויר-שיטת מד-לחץ  תקן זה מתאר שיטה לקביעת תכולת האוויר בבטון  .(טרי מהודק,באמצעות מד-לחץ (להלן:שיטת מד-לחץ  השיטה ישימה לבטון המיוצר עם אגרגאט בעל  משקל רגיל, שגודל הגרגר המקסימלי בו אינו גדול  .מ-63 מ"מ  V0 השיטה אינה ישימה לבטון בעל דרגת סומך  לפי בדיקה בשיטת ויבי,כנקוב בתקן הישראלי  .2.2 ת"י 26 חלק  :הערה  השיטה אינה ישימה עבור בטון המיוצר עם אגרגאט  קל או סיגים גלעיניים מתנורי היתוך,המקוררים  ,באוויר,או עם אגרגאט בעל נקבוביות גבוהה  בגלל גודל מקדם התיקון של אגרגאטים אלה ביחס 

.לתכולת האוויר הכלוא בבטון 

70.08 ₪ (59.9 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2012
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6539
 • תאריך פרסום ברשומות
  29/01/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 26 חלק 2.6 2006 31/12/2012
מספר כותר מסמך
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 26 חלק 2.2
בדיקות בטון:בטון טרי-סומך-בדיקה בשיטת ויבי
ת"י 26 חלק 2.5
בדיקות בטון:בטון טרי-צפיפות
ת"י 1865 חלק 2
שיטות בדיקה בתחום הסלילה:בדיקות של אגרגאטים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 12350 זהה חלקית 2009

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות לחץ PRESSURE TESTING
בטון CONCRETES
בטון טרי FRESH CONCRETE
הגדרת תכולת האוויר AIR CONTENT DETERNINATION
הידוק COMPACTING
חומרי בנייה CONSTRUCTION MATERIALS
מסה MASS
משקל WEIGHT
צפיפות DENSITY

לא קיימים מונחים לתקן זה