עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 26 חלק 6

,בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן

TESTING CONCRETE: SAMPLING, PREPARING AND TESTING THE COMPRESSIVE STRENGTH OF SPECIMENS FROM HARDENED CONCRETE IN THE BUILDING

,בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה  הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן  ,תקן זה דן בנטילה של גושים מבטון שהתקשה ברכיב מבנה  בהכנת דוגמות בדיקה מגושים אלה ובבדיקת חוזק הלחיצה  .שלהן  גוש בטון  דוגמת בדיקה  פאת העומס  אורך ממוצע של צלעות הקובייה  קוטר ממוצע של הגליל  גובה הקוביה/הגליל  גודל הגרגר המקסימלי של האגראגט בבטון  מתכנן שלד הבניין 

70.08 ₪ (59.9 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  28/02/2014
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6796
 • תאריך פרסום ברשומות
  04/05/2014
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 26 חלק 6 1985 28/02/2014
ת"י 26 חלק 6 1992 28/02/2014
ת"י 26 חלק 6 1998 28/02/2014
מספר כותר מסמך
ת"י 3
אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 26 חלק 4.1
בדיקות בטון:חוזק הבטון הקשוי-חוזק לחיצה
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
תקנה 70010
-תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C 617 מאוזכר 2012
EN CEN 12390-3 מאוזכר 2009

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטון CONCRETE
בטון קשוי HARDENED CONCRETE
דגימה SAMPLING CORES
דוגמת בדיקה TEST SPECIMENS
הכנת דוגמות PREPARING SPECIMENS
חוזק הלחיצה COMPRESSIVE STRENGTH
אורך ממוצע של צלעות הקובייה
גובה הקוביה/הגליל
גודל הגרגר המקסימלי של האגראגט בבטון
גוש בטון
דוגמת בדיקה
מתכנן שלד הבניין
פאת העומס
קוטר ממוצע של הגליל