עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 900 חלק 1

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות

SAFETY OF HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES: GENERAL REQUIREMENTS

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות  כלליות  תקן זה דן בבטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי  250-ולשימושים דומים, שהמתח הנקוב שלהם אינו גדול מ  וולט עבור מכשירים חד-מופעיים ואינו גדול מ-480 וולט  .עבור מכשירים אחרים  תקן זה חל גם על מכשירים שאינם מיועדים לשימוש ביתי  רגיל, אך עלולים להוות מקור סכנה לציבור, כגון  מכשירים המיועדים לשימוש על ידי אנשים לא מיומנים  .בחנויות, בתעשיה קלה ובחקלאות  ככל שהדבר מעשי, תקן זה דן בגורמי סיכון השכיחים  הקיימים במכשירים, שנחשפים אליהם כל האנשים שבתוך  .הבית ובסביבתו 

 • תאריך פרסום
  03/09/2018
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 8073
 • תאריך פרסום ברשומות
  17/09/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 900 חלק 1 2005 17/12/2018
ת"י 900 חלק 1 2011 17/12/2018
ת"י 900 חלק 1 2012 17/12/2018
מספר כותר מסמך
ת"י 20 חלק 1
מנורות: דרישות כלליות ובדיקות
ת"י 5452
בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה
ת"י 60034 חלק 1
מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים
ת"י 60238
בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון
ת"י 60252 חלק 1
קבלי מנועים לזרם חילופים: כללי - ביצועים, בדיקות ומיון - דרישות בטיחות - הנחיות להתקנה ולתפעול
ת"י 60320 חלק 1
מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
ת"י 60320 חלק 2.2
מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: מערכות לחיבור ביני בין מכשירים
ת"י 60320 חלק 2.3
מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים IPX0-דומים: מערכות חיבור בעלות דרגת הגנה גבוהה מ
ת"י 60529
(IP דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד
ת"י 60730 חלק 1
אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות כלליות
ת"י 60999 חלק 1
התקני חיבור- מוליכי חשמל עשויים נחושת- דרישות :בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות דרישות כלליות ודרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם מ-0.2 ממ"ר עד (35 ממ"ר (ועד בכלל
ת"י 61058 חלק 1
מפסקים למכשירים: דרישות כלליות
ת"י 61058 חלק 1
מפסקים למכשירים:דרישות כלליות
ת"י 61558 חלק 1
:בטיחות של שנאי הספק,ספקי כוח,מגובים ומוצרים דומים דרישות כלליות ובדיקות
ת"י 61558 חלק 2.6
בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60335 זהה חלקית 2013
UL UNDERWRITERS LABORATORIES 60335 זהה חלקית 2011

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות חשמליות ELECTRICAL TESTING
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
מכשירי חשמל ביתיים ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES
מפרטים, דרישות SPECIFICATIONS

לא קיימים מונחים לתקן זה