עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 325

(ציפויים אנודיים על אלומיניום (אילגון

ANODIC COATINGS ON ALUMINIUM

(ציפויים אנודיים על אלומיניום (אילגון  תקן זה חל על אבץ חמצני המשמש לייצור צבעים. בתקן  הובאו דרישות כימיות ופיזיקליות לטיפוסי הפיגמנט  השונים ומתוארות השיטות לבדיקתם  אלומיניום  אילגון  אילגון מבריק  אילגון מגן  אילגון דקורטיבי  איטום  משטח מצופה  משטח עיקרי  משטח מדידה  משטח ההתייחסות  עובי מקומי  עובי מקומי מינימלי  עובי ממוצע  מוצר מוגמר  מנה  עובי מקומי מקסימלי  אילגון ארכיטקטוני 

70.08 ₪ (59.9 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/08/1987
 • תאריך אישור מחדש
  06/12/2005
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 3523
 • תאריך פרסום ברשומות
  28/01/1988
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 325 1973 01/08/1987
מספר כותר מסמך
ת"י 785 חלק 12
צבעים ולכות: מדידת הברק האספקלרי של דוק צבעים לא-מתכתיים בזוויות 20, 60 ו-85 מעלות
ת"י 902
מים לשימוש במעבדות אנליטיות-דרישות ושיטות בדיקה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS B117 מאוזכר 1985
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 1463 מאוזכר 1982
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 2128 מאוזכר 1976
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 2143 מאוזכר 1981
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 2360 מאוזכר 1982
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 2767 מאוזכר 1973
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 2932 מאוזכר 1981
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 3210 מאוזכר 1983
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 3211 מאוזכר 1977
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 6719 מאוזכר 1986
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 7759 מאוזכר 1983

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אילגון ANODIZING
אלומיניום ALUMINIUM
בדיקות TESTING
בדיקות עמידות בשיתוך CORROSION TESTS
הגנה בפני קורוזיה CORROSION PROTECTION
סבולות TOLERANCES
סגסוגות אלומיניום ALUMINIUM ALLOYS
עובי THICKNESS
ציפוי מתכת METAL COATINGS
ציפויים COATINGS
ציפויים אנודיים ANODIC COATING
תכונות משטח SURFACE PROPERTIES
איטום
אילגון
אילגון ארכיטקטוני
אילגון דקורטיבי
אילגון מבריק
אילגון מגן
אלומיניום
מוצר מוגמר
מנה
משטח ההתייחסות
משטח מדידה
משטח מצופה
משטח עיקרי
עובי ממוצע
עובי מקומי
עובי מקומי מינימלי
עובי מקומי מקסימלי