עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1068 חלק 5

(PVC-U) חלונות: חלונות פוליוויניל כלורי קשיח

WINDOWS: UNPLASTICIZED POLYVINYL CLORIDE (PVC-U) WINDOWS

(PVC-U) חלונות: חלונות פוליוויניל כלורי קשיח  תקן זה חל על חלונות מוגמרים, עשויים פוליוויניל  כלורי קשיח, המיועדים להתקנה בבניינים, לרבות חלונות  למטרות מיגון במרחבים מוגנים (להלן: חלון). נוסף  ,1 על הדרישות הנקובות בתקן הישראלי ת"י 1068 חלק  .מפרט התקן דרישות לגבי טיב רכיבי החלון  חלון מוגמר  פרופיל שצבעו בהיר  פרופיל שצבעו כהה  פרופיל צבוע  פרופיל מצופה  פרופיל ראשי  משטח עקרי 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/04/2001
 • תאריך אישור מחדש
  14/09/2021
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4983
 • תאריך פרסום ברשומות
  03/05/2001
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
מפרט 168 חלק 2 1994 01/04/2001
מספר כותר מסמך
ת"י 313
פחי פלדה וסרטי פלדה מגולוונים על-ידי טבילה באבץ מותך בתהליך רציף
ת"י 938 חלק 3
:לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים זכוכית בטיחות
ת"י 1068 חלק 1
חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
ת"י 1068 חלק 2
חלונות:חלונות אלומיניום
ת"י 4068 חלק 2
חלונות ותריסים מותקנים באתר : חלונות ביטחון .פנימיים במרחבים מוגנים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS E 308 מאוזכר 1996
BS BRITISH STANDARDS INST. 7722 מאוזכר 1994
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 16830-3 מאוזכר 1997
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 16830-4 מאוזכר 1997

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
גילוון GALVANIZING
גימור FINISHES
חלונות WINDOWS
צבעים PAINTS
ציפויים אורגניים ORGANIC COATINGS
קשיח PVC PVC-U
רכיבי מערכות מבנה CONSTRUCTION SYSTEMS PARTS
חלון מוגמר
משטח עקרי
פרופיל מצופה
פרופיל צבוע
פרופיל ראשי
פרופיל שצבעו בהיר
פרופיל שצבעו כהה