עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1898

משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות

SUNGLASSES AND FASHION SPECTACLES: REQUIREMENTS

משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות  תקן זה מפרט דרישות מינימום למשקפי שמש, למשקפיים  אופנתיים ולמסננים להחלפה לא מוקדיים נומינלית  ,עוצמת עדשה אפס) המיועדים להגנה מפני קרינת השמש)  .לשימוש כללי, לרבות שימוש בכביש ובנהיגה 

 • תאריך פרסום
  10/02/2019
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 8177
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/02/2019
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  ציוד רפואי

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1898 2011 21/05/2019

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
AS/NZS Australian/New Zealand Standard 1067 זהה חלקית 2016

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
מגיני עיניים EYE PROTECTORS
מדידה אופטית OPTICAL MEASUREMENT
משקפי שמש SUNGLASSES
סימון MARKING
עדשות LENSES
תווית LABELS

לא קיימים מונחים לתקן זה