עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 414

עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח

CHARACTERISTIC LOADS IN STRUCTURES:WIND LOADS

עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח  תקן זה דן בקביעת הערכים האופייניים של עומסים  הנגרמים על ידי הרוח, שיש להתחשב בהם בתכן של  .(מבנים שלמים ושל חלקיהם(להלן:מבנה  באזורים חל על מבנים באזורים הכלולים במפת מהירות  הרוח הבסיסית בישראל (ראו נספח א).מבנים באזורים  שאינם כלולים במפה, לרבות אזורים ימיים,דורשים  התייחסות מיוחדת מבחינת קביעת הנתונים המטאורולוגיים  מהירות הרוח):נתונים אלה אפשר להזמין בשירות)  .המטאורולוגי  התקן חל על מבנים שגובהם אינו גדול -200 מ' מפני  .הקרקע  התקן אינו חל על גשרים(גשרי דרך, גשרי רכבת וגשרים 

להולכי רגל);עליהם חל התקן הישראלי ת"י 1227 על  .חלקיו  קביעת עומסי הרוח והשפעתם על מבנים בעלי צורות  מיוחדות או/וגם תכונות מיוחדות או/וגם מיקום מיוחד  ,או/וגם המוזכרים בגוף התקן כדורשי התייחסות מיוחדת  תושתת על שיטות אנליזה נאותות ומוכרות או/וגם  על ניסויים מתאימים בשיטות מקובלות ומוכחות, כגון  .ניסויים ומדידות במנהרות רוח  אורך החספוס  איזוטך  דהירה  דהירת הפרעה  דיוורגנציה  השלת מערבולות  חבטה  חבטות שובל  (טורבולנטיות (מערבולת  כוח גרר  לחץ ייחוס בסיסי של הרוח  מהירות בסיסית של הרוח  מהירות ייחוס בסיסית של הרוח  מהירות ממוצעת של הרוח  מהירות המשב העליון של הרוח  מהירות שעתית ממוצעת של הרוח  מקדם אורוגרפיה  מקדם גודל  מקדם דינמי  מקדם חספוס  מקדם מבני  מקדם מלאות  מקדם שיא  משטר זרימה  רפרוף  שכבת גבול  תגובת רקע  תגובת תהודה  תמירות 

374.98 ₪ (320.5 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2008
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  3
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5904
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/01/2009
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 414 1982 31/12/2008

במשך שנתיים מיום פרסום תקן זה יהיה בתוקף גם התקן הישראלי ת"י 414 מאוקטובר 1982, כלומר: עד תום תקופה זו ניתנת האפשרות לקבוע את הערכים האופייניים של ,העומסים הנגרמים על ידי הרוח, שתקן זה חל עליהם .1982 גם לפי התקן הישראלי ת"י 414 מאוקטובר

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 412
עומסים במבנים:עומסים אופייניים
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 1225 חלק 1
חוקת מבני פלדה : כללי
ת"י 1227 חלק 1
עומסים בגשרים: גשרי דרך
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 1991 מבוסס על 2005
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00414-00-0-1 05/04/2011 עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00414-00-0-2 30/08/2013 עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00414-00-0-3 28/04/2016 עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בנייה, מבנה CONSTRUCTION
בניינים BUILDINGS
העמסה LOADING
עומס רוח WIND LOADING
תכן DESIGN
תכן מבנים STRUCTURAL DESIGN
(טורבולנטיות (מערבולת
אורך החספוס
איזוטך
דהירה
דהירת הפרעה
דיוורגנציה
השלת מערבולות
חבטה
חבטות שובל
כוח גרר
לחץ ייחוס בסיסי של הרוח
מהירות בסיסית של הרוח
מהירות המשב העליון של הרוח
מהירות ייחוס בסיסית של הרוח
מהירות ממוצעת של הרוח
מהירות שעתית ממוצעת של הרוח
מקדם אורוגרפיה
מקדם גודל
מקדם דינמי
מקדם חספוס
מקדם מבני
מקדם מלאות
מקדם שיא
משטר זרימה
רפרוף
שכבת גבול
תגובת רקע
תגובת תהודה
תמירות