עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 412

עומסים במבנים:עומסים אופייניים

LOADS ON STRUCTURES: CHARACTERISTIC LOADS

עומסים במבנים:עומסים אופייניים  תקן זה קובע את העומסים האופייניים במבנים. התקן  ,חל על כל סוגי המבנים, לרבות מבנים מוגנים ומקלטים  באותם מקרים בהם התקנות, החלות על מבנים אלה, מפנות  .אליו  (F)עומס  (F K) עומס אופייני  (F D)עומס תכן  עומס קבוע  (G K) עומס אופייני קבוע  עומס משתנה  (Q K) עומס אופייני משתנה  עומס אופייני שימושי  עומס אקראי  (A D) עומס תכן אקראי  עיווי  משקל כולל 

205.92 ₪ (176 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/05/1992
 • תאריך אישור מחדש
  27/05/1998
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4022
 • תאריך פרסום ברשומות
  05/07/1992
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 412 1975 01/05/1992

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 109
משקלים של חומרי בנייה ושל חלקי מבנה
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 466 חלק 2
חוקת הבטון: רכיבים
ת"י 466 חלק 3
חוקת הבטון: בטון דרוך
ת"י 466 חלק 4
חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום
ת"י 1142
מעקים ומסעדים
ת"י 1225 חלק 1
חוקת מבני פלדה : כללי
ת"י 1227 חלק 1
עומסים בגשרים: גשרי דרך

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00412-00-0-1 01/08/1993 עומסים במבנים:עומסים אופייניים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00412-00-0-1 01/08/1993 עומסים במבנים:עומסים אופייניים אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בנייה, מבנה CONSTRUCTION
העמסה LOADING
(A D) עומס תכן אקראי
(F D)עומס תכן
(F K) עומס אופייני
(F)עומס
(G K) עומס אופייני קבוע
(Q K) עומס אופייני משתנה
משקל כולל
עומס אופייני שימושי
עומס אקראי
עומס משתנה
עומס קבוע
עיווי