עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 2279

התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה

SLIP RESISTANCE OF EXISTING PEDESTRIAN SURFACE AND OF NEW PRODUCTS FOR PEDESTIAN SURFACES

התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים  חדשים המיועדים למשטחי הליכה  תקן זה חל על התנגדות להחלקה של משטחי הליכה (ראו  הגדרה 3.1) קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים לחיפוי  משטחי הליכה. כמו כן מציין התקן הוראות תחזוקה  .למשטחי הליכה  ביחידות דיור התקן חל רק על אזורים רטובים, כגון  חדרי רחצה, תאי מקלחת, מרפסות פתוחות ומדרגות  .חיצוניות  משטח הליכה  אזור עבודה תעשייתי  חלל הדחק 

174.1 ₪ (148.8 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  28/06/2018
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4998
 • תאריך פרסום ברשומות
  06/01/2019
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 2279 2009 28/06/2018
מספר כותר מסמך
ת"י 934
- חומרים לסימון דרכים הכנת דרכי אספלט לסימון והשמת חומרי סימון
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
AS Australion Standard 4586 מאוזכר 2013
AS Australion Standard 4586 מאוזכר 2017
AS Australion Standard 4663 מאוזכר 2013

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אזורים מרוצפים PAVED AREAS
דרך להולכי רגל PEDESTRIAN ROADS
החלקה SLIP
התנגדות להחלקה SKID RESISTANCE
משטחים נגד החלקה ANTI SLIP SURFACES
תכונות משטח SURFACE PROPERTIES
אזור עבודה תעשייתי
חלל הדחק
משטח הליכה