עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 2 חלק 3

שיטות לבדיקת צמנט: קביעת זמני ההתקשרות וקביעות הנפח

METHODS OF TESTING CEMENT: DETERMINATION OF SETTING TIMES AND SOUNDNESS

שיטות לבדיקת צמנט: קביעת זמני ההתקשרות וקביעות  הנפח  תקן זה מתאר את השיטות לקביעת סומך תקני, זמני  .של צמנט (SOUNDNESS) התקשרות וקביעות נפח  ,השיטה ישימה עבור צמנט רגיל, ועבור מיני צמנט אחרים  לדוגמה מיני צמנט שזמן ההתקשרות התחילית שלהם קצר  מאוד. השיטה מיועדת להערכת ההתאמה של הצמנט  .לדרישות זמן ההתקשרות וקביעות הנפח החלות עליו  תקן זה מתאר את שיטות הייחוס, ומתיר את השימוש  בציוד חלופי ובנהלים חלופיים, כמצוין בהערות, בתנאי  ,שכוילו לפי שיטות הייחוס. במקרה של חילוקי דעות  .משתמשים רק בציוד הייחוס ובתהליכי הייחוס 

 • תאריך פרסום
  30/11/2017
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
 • תאריך פרסום ברשומות
  -
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 2 חלק 3 2011 30/11/2017
מספר כותר מסמך
ת"י 2 חלק 1
שיטות לבדיקת צמנט: קביעת החוזק
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 196 זהה חלקית 2016

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות חדירה PENETRATION TESTS
בדיקות פיסיקליות PHYSICAL TESTING
צמנט CEMENTS

לא קיימים מונחים לתקן זה