עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1057

הדקי תחיבה

SNAP-ON CONNECTORS

הדקי תחיבה  תקן זה חל על הדקי תחיבה בעלי לשונית מלבנית  ושפופרת, המיועדים לחיבור מוליכי חשמל בציוד חשמלי  ,כגון:מכשירי חשמל, מכשירי אלקטרוניקה וכלי רכב  .'כשהזרם הנומינלי אינו גדול מ-32 א  הדק תחיבה  לשונית  שפופרת  שרוול  חיבור בהדק תחיבה  חיבור המוליך  חיבור לחיצה  הדק רב-קוטבי  טמפרטורה מקסימלית מותרת 

70.08 ₪ (59.9 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/05/1981
 • תאריך אישור מחדש
  28/01/2010
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
 • תאריך פרסום ברשומות
  -
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל
מספר כותר מסמך
ת"י 165
שיטות בדיקה של מוצרי חשמל
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
CEE COMMITTEE OF ELECTRIC EQUIPMENT REC 6 זהה 1974
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 23F (SEC) 2 זהה 1974

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות TESTING
חיבורים חשמליים ELECTRICAL CONNECTIONS
מוליכים חשמליים ELECTRIC CONDUCTORS
צינורות חשמל, מובלי חשמל ELECTRIC CONDUITS
הדק רב-קוטבי
הדק תחיבה
חיבור בהדק תחיבה
חיבור המוליך
חיבור לחיצה
טמפרטורה מקסימלית מותרת
לשונית
שפופרת
שרוול